Kategoria: Całkiem kulturalnie

Alternatywne 10 piosenek na pierwszy taniec Image
Alternatywne 10 piosenek na pierwszy taniec

Dru­gi wrześ­nia to pamięt­na data. To dru­gi dzień II wojny świa­towej. To za dziewięć dni w WTC runie na Man­hat­tanie niczym domek z kart, grze­biąc całkiem zwycza­jnych ludzi. To też pier­wszy dzień mojego życia z nowym nazwiskiem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 2 września 2015
Mimo wszystko — recenzja audiobooka Image
Mimo wszystko — recenzja audiobooka

Do sali weszła pielęg­niar­ka. Ozna­jmiła, że dzieci będą miały pobraną krew. Każde dostało kawałek gazy nasąc­zonej glukozą i spoko­jnie przeszło medy­czne ingerenc­je. Matkom nic nie aplikowano, więc bliskie były omdle­niu, gdy więk­sza niż dłoń ich dziec­ka igła prze­bi­jała malutkie nadgarst­ki.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 17 sierpnia 2015
12 znanych piosenek nie tylko z bajek dla dzieci Image
12 znanych piosenek nie tylko z bajek dla dzieci

Czy też tak masz, że słysząc „Deszc­zową piosenkę” zaczy­nasz śpiewać „I’m singing in the rain zielonooo czu­ję się!”? Albo zami­ast stan­dar­d­owej liry­ki utworu nie­jakiej Eweliny Lisowskiej zaczy­nasz wplatać słowa „rozpędzeni pros­to w stronę słoń­ca WŁĄCZAMY NISKIE CENY!”? Ja nieste­ty tak mam.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 3 czerwca 2015
10 najpiękniejszych japońskich bajek dla dzieci Image
10 najpiękniejszych japońskich bajek dla dzieci

Ani­mac­je japońskie to nie tylko spek­taku­larne wal­ki dobra ze złem, gdzie widz od efek­tów świ­etl­nych może nabaw­ić się epilep­sji, fan­tasty­czne posta­cie i światy pełne staro­japońs­kich bogów i demonów, opowieś­ci o czar­o­dziejkach czy graczach (siatkar­ki, piłkarze, gracze GO), ale także wspani­ałe kino famil­i­jne.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 4 kwietnia 2015
Muzyka dla wapniaka i dla smyka Image
Muzyka dla wapniaka i dla smyka

Muzy­ka łączy pokole­nia, nie każdy jed­nak utwór przy­pad­nie do gus­tu zarówno spoko­jnym dzi­ad­kom, zmęc­zonym rodz­i­com jak i nad­pobudli­we­mu wnuczkowi. Będąc dzieck­iem wraz z siostrą do upadłego słuchal­iśmy kase­ty Jive Bun­ny and The Mas­ter­mix­ers, na której znalazły się zremik­sowane prze­bo­je rock’n’rollowe. Nieje­den syl­west­er, kiedy to rodz­iców nie było w domu, spędzil­iśmy na dzi­kich har­cach przy tej muzyce, chrup­kach i oranżadzie. Przed­staw­iam propozy­cję nieśmiertel­nych tanecznych szlagierów, przy których z powodze­niem pląsają także moje dzieci.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 8 marca 2015