Archiwum wg kategorii: S

ABC… uczę się — Małe mole książkowe #9 Image

ABC… uczę się — Małe mole książkowe #9

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci z se­rii ABC… uczę się.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Elementarz młodych rodziców Image

Elementarz młodych rodziców

Książ­ki, ja­kie po­win­naś prze­czy­tać jesz­cze w cią­ży: Dzie­cio­zma­ga­nia Kaz Co­oke i Dziec­ko dla od­waż­nych Lesz­ka Tal­ko. To nie po­rad­ni­ki — to ele­men­ta­rze!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 21 stycznia 2015
Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent — Małe mole książkowe #20 Image

Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent — Małe mole książkowe #20

Re­cen­zja ksią­żek dla wszyst­kich cie­ka­wych świa­ta dzie­ci — „Nela na tro­pie przy­gód”, „Wy­na­laz­ki” i „Ale pa­tent!”

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 stycznia 2015
12 animowanych wyciskaczy łez Image

12 animowanych wyciskaczy łez

Jako sza­nu­ją­cy się ro­dzic czę­sto oglą­dam ani­mo­wa­ne fil­my z dzieć­mi, ale są ta­kie, któ­re wy­ci­ska­ją za dużo łez — tak­że, a może przede wszyst­kim, mo­ich.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 8 stycznia 2015