Kategoria: Całkiem kulturalnie

P E G I, sregi Image
P E G I, sregi

Zan­im włas­nym dzieciom poz­wolę oglą­dać jak­iś film czy grać w grę, sprawdzam je. Inter­ne­tu jed­nak nie ocen­zu­ru­ję, dlat­ego muszę nauczyć jak z niego korzys­tać.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 10 lutego 2015
Elementarz młodych rodziców Image
Elementarz młodych rodziców

Książ­ki, jakie powin­naś przeczy­tać jeszcze w ciąży: Dziecioz­ma­gania Kaz Cooke i Dziecko dla odważnych Lesz­ka Talko. To nie porad­ni­ki — to ele­men­tarze!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 21 stycznia 2015
Czy wiesz co czyta Twoje dziecko? Image
Czy wiesz co czyta Twoje dziecko?

Nigdy nie zapom­nę mojej pier­wszej książ­ki przeczy­tanej samodziel­nie. Nie dlat­ego, że była taka fas­cynu­ją­ca, że por­wała mnie swo­ją treś­cią. Nie dlat­ego, że pokochałam jak przy­ja­ciela które­goś z bohaterów. Nawet dziś dokład­nie nie pamię­tam o czym była. Pamię­tam jed­nak jed­no: ból czy­ta­nia. Książ­ka jak na moje możli­woś­ci była za dłu­ga, czy­tało się ją źle, litery były małe i mimo oku­larów miałam prob­lem. To były “Dzieci z Buller­byn” Astrid Lind­gren, pis­ar­ki uwiel­bianej przez dzieci.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 20 stycznia 2015
Dramaty filmy anime, czyli 12 animowanych wyciskaczy łez Image
Dramaty filmy anime, czyli 12 animowanych wyciskaczy łez

Jako szanu­ją­cy się rodz­ic częs­to oglą­dam ani­mowane filmy z dzieć­mi, ale są takie, które wyciska­ją za dużo łez — także, a może przede wszys­tkim, moich.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 8 stycznia 2015