Kategoria: Całkiem poważnie

Czy do wychowania jest potrzebna wioska? Image
Czy do wychowania jest potrzebna wioska?

Dziecko zosta­je pouc­zone na base­nie przez ratown­i­ka. Jak powinien zachować się rodz­ic? Czy robi­e­nie wszys­tkiego za dziecko jest dobrym pomysłem? Czy do wychowa­nia jest potrzeb­na wios­ka? A może powinien powiedzieć najpierw rodz­i­cowi, że coś jego dziecko zro­biło nie tak?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 14 lutego 2018
Trzeba być twardym kiedy dziecko jest chore Image
Trzeba być twardym kiedy dziecko jest chore

Nie jest łat­wo mieć chore dziecko. Trze­ba dawać mu leki, nawet jeśli ich nie lubi. Cza­sem wciskać na siłę. Trzy­mać kończyny kiedy chce uciec spod aparatu­ry, głaskać pod lam­pa­mi do naświ­etleń czy w inku­ba­torze…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 30 Data | 26 stycznia 2018
Mogę się łamać, ale nie złamać Image
Mogę się łamać, ale nie złamać

Jest praw­ie połud­nie, a dzieci nadal chodzą w pidża­mach. Ja zaś od dłuższego cza­su staram się przy­go­tować śni­adanie, szko­da, że każdy budzi się o innej porze i robię już czwarte. A prze­cież zaraz zacznie się dru­ga kole­j­ka, bo pier­wsza obud­zona oso­ba zacznie być ponown­ie głod­na. Tak najchęt­niej bym odpuś­ciła…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 23 Data | 24 stycznia 2018
Tych detali z życia mamy przed byciem mamą moje dzieci nie poznają Image
Tych detali z życia mamy przed byciem mamą moje dzieci nie poznają

Są rzeczy, o których warto mówić dzieciom. Przeży­cia, emoc­je, pier­wsza miłość czy przy­jaźń. Lecz cza­sy przed pozostaniem mamą mają swo­je mroczne sekre­ty. Jakich sytu­acji z życia mamy przed cza­sa­mi bycia mamą nie powiem moim dzieciom?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 32 Data | 19 stycznia 2018
Jestem. Tylko to jest ważne Image
Jestem. Tylko to jest ważne

Nie trze­ba warsz­tatów jak Jestem Sen­su­al­na, by poczuć się kobi­etą. Ale nie zawsze moż­na samemu pozbyć się kom­plek­sów czy prob­lemów i powiedzieć sobie JESTEM. Bo tylko to jest najważniejsze!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 32 Data | 8 grudnia 2017