Archiwum wg tagów: diy

Dziecko rysuje po ścianie – jak na to zareagować i co dalej zrobić Image

Dziecko rysuje po ścianie – jak na to zareagować i co dalej zrobić

Co zro­bić jak dziecko rysu­je po ścian­ie? Jak zareagować? Co zro­bić dalej z cza­sem wąt­pli­wym upięk­sze­niem poko­ju? A może poz­wolić na mal­owanie gdziekol­wiek? Zobacz­cie co wybrałam u nas!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 17 lipca 2017
Nowa szata starych fotografii + Konkurs Image

Nowa szata starych fotografii + Konkurs

W pudełkach po butach, w starych albu­mach, cza­sa­mi w jakiejś książce. Wszędzie tam moż­na spotkać jakieś stare, pożółkłe zdję­cie. Niek­tóre całkiem dobrej jakoś­ci, inne niekoniecznie. Cza­sy klisz fotograficznych nie rozpieszcza­ły domorosłych fotografów-ama­torów. Jed­nak z roku na rok od przeglą­da­nia i przestaw­ia­nia z miejs­ca na miejsce stare zdję­cia moc­no się niszczą. Z braku możli­woś­ci wywoła­nia nowych, bo prze­cież klisze już wyrzu­cone, mamy dwie możli­woś­ci: albo zaprzes­tać przeglą­da­nia starych zdjęć albo zeskanować je i zro­bić z nich fotok­siążkę!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 33 Data | 12 maja 2017
Podwórkowe zabawy w deszczu Image

Podwórkowe zabawy w deszczu

W cza­sie deszczu dzieci się nudzą? Niekoniecznie. Nie tylko w domu, ale także na pod­wórku w ulewie i mżaw­ce także jest super! Kil­ka pomysłów na zabawy w deszczu.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 26 kwietnia 2016
Tęczowy art show Image

Tęczowy art show

Zapraszam dziś do pod­wójnej kolorowej zabawy pod­czas akcji „Dziecko na warsz­tat” (tem­atem są doświad­czenia) oraz „Mały przy­rod­nik” (tem­atem jest kolorowy listopad). Dziś pobaw­iliśmy się trochę kolora­mi.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 22 listopada 2015
Niebo jak malowane Image

Niebo jak malowane

Nor­mal­nie kos­mos! Ale nie to, że coś jet straszne – kos­mos taki z galak­tyka­mi, gwiaz­da­mi, czarny­mi dzi­u­ra­mi. I Gwiazdą Śmier­ci. To od chy­ba pon­ad roku tem­at zastępczy rozmów o Minecraf­cie. Bo oczy­wiś­cie kwadra­towy świat Steve’a rządzi niepodziel­nie i tylko na moje marudze­nie tem­at zosta­je zmieniony. Na Star Wars, cóż by…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 23 października 2015