Wpisy otagowane jako: emocje

Tych detali z życia mamy przed byciem mamą moje dzieci nie poznają Image
Tych detali z życia mamy przed byciem mamą moje dzieci nie poznają

Są rzeczy, o których warto mówić dzieciom. Przeży­cia, emoc­je, pier­wsza miłość czy przy­jaźń. Lecz cza­sy przed pozostaniem mamą mają swo­je mroczne sekre­ty. Jakich sytu­acji z życia mamy przed cza­sa­mi bycia mamą nie powiem moim dzieciom?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 19 stycznia 2018
Jestem. Tylko to jest ważne Image
Jestem. Tylko to jest ważne

Nie trze­ba warsz­tatów jak Jestem Sen­su­al­na, by poczuć się kobi­etą. Ale nie zawsze moż­na samemu pozbyć się kom­plek­sów czy prob­lemów i powiedzieć sobie JESTEM. Bo tylko to jest najważniejsze!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 31 Data | 8 grudnia 2017
Czasem każdy potrzebuje kopa na zapęd Image
Czasem każdy potrzebuje kopa na zapęd

Nie wiem jak Wy, ale ja potrze­bu­ję wiecznej motywacji i kopa na zapęd bard­zo częs­to. Trud­no zacząć mi nawet proza­iczne zadanie bez przy­muszenia się.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 30 Data | 30 sierpnia 2017
Trzy błędy rodziców, które co roku psują wakacje Image
Trzy błędy rodziców, które co roku psują wakacje

Starasz się na siłę uszczęśli­wić rodz­inę i już pod­czas jazdy masz ochotę ich zagryźć? Uszczęśli­wian­ie to jeden z trzech błędów, które psu­ją wakac­je. Każde wakac­je! Poz­naj inne!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 7 lipca 2017
Nie mogę mieć dziecka, więc zaadoptowałam jedno Image
Nie mogę mieć dziecka, więc zaadoptowałam jedno

Jeszcze będąc stu­den­tką bada­ją­ca mnie ginekolog stwierdz­iła, że praw­dopodob­nie będzie prob­lem z zajś­ciem w ciążę, bo mam pol­i­cysty­czne jajni­ki. Dziś wiem, że niemożli­wym było stwierdze­nie takiej choro­by bez uży­cia choć­by USG, ale wtedy przes­traszyłam się na dobre. Do tego dostęp do inter­ne­tu miałam sła­by, więc dowiedzieć się o diag­nos­tyce też…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 17 marca 2017