Archiwum wg tagów: emocje

Warto budować codziennie więź z dziećmi Image

Warto budować codziennie więź z dziećmi

Mamy zab­ie­gane cza­sy. Nie jest w takich cza­sach zbu­dować moc­nej więzi z włas­ny­mi dzieć­mi. Ale tak naprawdę czy kiedykol­wiek było lep­iej? Zawsze zna­j­dowało się coś, co odcią­gało rodz­iców od dzieci i więzi z wiekiem, szczegól­nie gdy latorośle wchodz­iły w wiek nas­to­let­ni, stawały się słab­sze. Kiedy dzieci były małe my, rodz­ice,…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 21 listopada 2016
Jak załatwić zaświadczenie lekarskie? Image

Jak załatwić zaświadczenie lekarskie?

Są we wszechświecie dwa rodza­je kole­jek do lekarza: w jed­nej czeka­ją chorzy i hipochondrycy, w drugiej ludzie, którzy chcą załatwić zaświad­cze­nie lekarskie lub skierowanie do spec­jal­isty. Jakoś tak się niefor­tun­nie złożyło, że wczo­raj należałam do tej drugiej grupy. Nie jestem tylko pew­na którzy mają gorzej.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 16 listopada 2016
Nie jestem gotowa na dorosłość moich dzieci Image

Nie jestem gotowa na dorosłość moich dzieci

Czy może się prze­jaw­iać dorosłość? Pożeg­naniem z pieluchą? Pożeg­naniem z kołysanka­mi do snu? Wyjaz­dem na stu­dia? Czy jesteś na to gotowa? Ja nie…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 7 listopada 2016
Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko Image

Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko

Tak naprawdę ty, jako rodz­ic, jesteś now­icjuszem w swo­jej roli, tak jak dziecko jest now­icjuszem w byciu dzieck­iem. Doras­tamy i uczymy się razem i tylko od nas zależy, czy będzie to wesoły czy zestre­sowany czas.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 4 listopada 2016
Nie potrafię być blisko Image

Nie potrafię być blisko

Rekla­ma lodów­ki? Film famil­i­jny? Smut­na muzy­ka? Dużo rzeczy doprowadza mnie do łez. To nie wzrusze­nie. To żal. Żal, że nie potrafię być blisko.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 9 września 2016