Wpisy otagowane jako: film

Co myślę o “Kevinie samym w domu” od kiedy jestem rodzicem? Image
Co myślę o “Kevinie samym w domu” od kiedy jestem rodzicem?

Od kiedy jestem rodz­icem zupełnie inaczej patrzę na całkiem niewinne filmy, nawet baj­ki dla dzieci czy kome­die rodzinne. Jakie pyta­nia kłębią mi się na widok “Kev­ina samego w domu”?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 31 Data | 29 grudnia 2017
Dlaczego oglądając anime jestem bardziej zadowolona z życia? Image
Dlaczego oglądając anime jestem bardziej zadowolona z życia?

Jestem dorosła i oglą­dam baj­ki dla dzieci. Nie tylko z dzieć­mi, ale także częs­to wiec­zorem, kiedy to więk­sza cześć społeczeńst­wa śledzi losy bohaterów seri­ali, filmów dłu­gome­trażowych lub meczy pił­ki nożnej. Ja w tym cza­sie oglą­dam japońskie ani­me. Dzi­wne? Nie tylko dla Was. Nawet dorośli Japończy­cy uważa­ją to za odstępst­wo od…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 4 sierpnia 2017
Najlepsze animowane bajki edukacyjne dla dzieci Image
Najlepsze animowane bajki edukacyjne dla dzieci

Baj­ki zwyk­le mają morał, przez co pokazu­ją dzieciom wyższe wartoś­ci moralne, przestrze­ga­ją przed zagroże­ni­a­mi czy zwraca­ją uwagę na prob­le­my. Jed­nak niek­tóre baj­ki uczą czegoś jeszcze – wyjaś­ni­a­ją naukowe zaw­iłoś­ci. Jakie baj­ki wspaniale wyjaś­ni­a­ją świat małe­mu dziecku?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 27 lutego 2017
Bajki — wczoraj i dziś Image
Bajki — wczoraj i dziś

Auro­ra, Roszpun­ka, Śpią­ca Królew­na czy Śnież­ka — wszys­tkie te baj­ki Disney’a bazu­ją na starych baś­ni­ach. Czym się różnią te baj­ki wczo­raj i dziś?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 20 stycznia 2017
11-latek: nastolatek czy dziecko? Image
11-latek: nastolatek czy dziecko?

Zuzia, 11 lat. Mateusz, 13 lat. Kon­rad, 14 lat. Bea­ta, 16 lat. Domini­ka, 18 lat. Co ich łączy? Są tak różni, ale moż­na ich wrzu­cić w jeden worek: nas­to­lat­ki. Ter­min ten jest dość niefor­tun­ny, bo jak przyrów­nać 11-lat­ka do 19-lat­ka? A oby­d­wo­je mają prze­cież po naś­cie lat.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 22 marca 2016