Archiwum wg tagów: film

10 filmów na Dzień Nauczyciela Image

10 filmów na Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Nar­o­dowej przed­staw­iam całkowicie subiek­ty­wny zestaw najlep­szych fil­mach o nauczy­cielach i ucze­niu (się).

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 października 2015
10 najpiękniejszych japońskich bajek dla dzieci Image

10 najpiękniejszych japońskich bajek dla dzieci

Ani­mac­je japońskie to nie tylko spek­taku­larne wal­ki dobra ze złem, gdzie widz od efek­tów świ­etl­nych może nabaw­ić się epilep­sji, fan­tasty­czne posta­cie i światy pełne staro­japońs­kich bogów i demonów, opowieś­ci o czar­o­dziejkach czy graczach (siatkar­ki, piłkarze, gracze GO), ale także wspani­ałe kino famil­i­jne.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 4 kwietnia 2015
12 animowanych wyciskaczy łez Image

12 animowanych wyciskaczy łez

Jako szanu­ją­cy się rodz­ic częs­to oglą­dam ani­mowane filmy z dzieć­mi, ale są takie, które wyciska­ją za dużo łez — także, a może przede wszys­tkim, moich.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 8 stycznia 2015