Wpisy otagowane jako: komunia

W co ubrać się na komunię? Image
W co ubrać się na komunię?

Dzieci mają łatwiej. Na komu­nię dziew­czyn­ki ubier­a­ją białą, praw­ie wesel­ną sukienkę, chłop­cy gar­ni­tu­ry, albo wszyscy jak jeden mąż białe alby. Gorzej mają mamy tych młodych ludzi. W co ubrać się na komu­nię włas­nego dziec­ka? A co założyć jeśli jest się goś­ciem? O pod­powiedź poprosiłam Mar­tynę, blogerkę mod­ową.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 21 Data | 21 kwietnia 2017
Komunia alergika — czym zastąpić produkty w komunijnym menu? Image
Komunia alergika — czym zastąpić produkty w komunijnym menu?

Aler­gia nie musi oznaczać wykreśle­nia ulu­bionych dań z menu. Czym zastąpić pro­duk­ty aler­gizu­jące wys­tępu­jące w przepisach? Jak zor­ga­ni­zować komu­nię alergikowi?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 19 kwietnia 2017
Prezent na komunię — lista najlepszych propozycji Image
Prezent na komunię — lista najlepszych propozycji

Wprawdzie I Komu­nia Świę­ta to nie same prezen­ty. Wprawdzie kwes­t­ia wiary jest waż­na, ale każdy lubi upomin­ki. Dlat­ego właśnie goś­ciom czy chrzest­nym tak zależy, by prezent, jakim obdaru­ją kilku­lat­ka, był dobrze przyję­ty. A jeszcze nasi rodz­ice włas­ną komu­nię wspom­i­na­ją tylko dlat­ego, że był to jeden z nielicznych momen­tów, kiedy fotograf…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 14 kwietnia 2017
Ile pieniędzy dać dziecku na komunię? Image
Ile pieniędzy dać dziecku na komunię?

I Komu­nia Świę­ta to nie tylko mod­l­itwy dziec­ka i stara­nia rodz­iców o jak najlep­sze przy­je­cie komu­ni­jne. To także prezen­ty. Jak bumerang wraca co roku pytanie: ile dać dziecku na komu­nię? Ile wypa­da dać chrzest­nym? Czy pieniądze to dobry wybór?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 36 Data | 10 kwietnia 2017
I Komunia Św. to wydarzenie, które dzieje się raz w życiu. Nie zmarnuj tego czasu! Image
I Komunia Św. to wydarzenie, które dzieje się raz w życiu. Nie zmarnuj tego czasu!

I Komu­nia Św. jest tylko raz w życiu. Nie zmar­nuj tego cza­su dziec­ka, niech pamię­ta ten dzień jako wyjątkowy także duchowo. Prezen­tów i tak nie będzie w więk­szoś­ci pamię­tać.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 5 kwietnia 2017