Wpisy otagowane jako: konkurs

Ziołowy ogródek na balkonie i parapecie + konkurs Image
Ziołowy ogródek na balkonie i parapecie + konkurs

Jak założyć włas­ny ziołowy ogródek na balkonie czy kuchen­nym para­pecie? Jakie rośliny posadz­ić razem? I co później zro­bić z zioła­mi? Uwa­ga! Jest też konkurs!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 26 Data | 31 lipca 2017
Nowa szata starych fotografii + Konkurs Image
Nowa szata starych fotografii + Konkurs

W pudełkach po butach, w starych albu­mach, cza­sa­mi w jakiejś książce. Wszędzie tam moż­na spotkać jakieś stare, pożółkłe zdję­cie. Niek­tóre całkiem dobrej jakoś­ci, inne niekoniecznie. Cza­sy klisz fotograficznych nie rozpieszcza­ły domorosłych fotografów-ama­torów. Jed­nak z roku na rok od przeglą­da­nia i przestaw­ia­nia z miejs­ca na miejsce stare zdję­cia moc­no się niszczą. Z braku możli­woś­ci wywoła­nia nowych, bo prze­cież klisze już wyrzu­cone, mamy dwie możli­woś­ci: albo zaprzes­tać przeglą­da­nia starych zdjęć albo zeskanować je i zro­bić z nich fotok­siążkę!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 33 Data | 12 maja 2017
Misja “Prezent na Dzień Matki” + konkurs Image
Misja “Prezent na Dzień Matki” + konkurs

Dzień Mat­ki tak na dobrą sprawę mógł­by mieć zupełnie inną nazwę. To Dzień Sprzą­tacz­ki, Pielęg­niar­ki, Nauczy­ciel­ki, Korepety­tor­ki, Wychowaw­czyni, Spon­sor­ki, Psy­choter­apeut­ki, Diete­ty­cz­ki, Kuchar­ki… Ale wtedy był­by za dłu­gi i trud­ny do zapamię­ta­nia. Lep­iej nazwać go krótko: Dzień Mat­ki. I tak znaczy to samo. Jako że kobi­eta będą­ca matką dźwiga na swoich…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 12 maja 2016
Mimo wszystko — recenzja audiobooka Image
Mimo wszystko — recenzja audiobooka

Do sali weszła pielęg­niar­ka. Ozna­jmiła, że dzieci będą miały pobraną krew. Każde dostało kawałek gazy nasąc­zonej glukozą i spoko­jnie przeszło medy­czne ingerenc­je. Matkom nic nie aplikowano, więc bliskie były omdle­niu, gdy więk­sza niż dłoń ich dziec­ka igła prze­bi­jała malutkie nadgarst­ki.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 17 sierpnia 2015