Archiwum wg tagów: porady

Jak i gdzie spędzić ferie zimowe? Image

Jak i gdzie spędzić ferie zimowe?

W kilku wojew­ództwach już rozpoczęły się tegoroczne ferie zimowe. Ja mam dopiero w ostat­nich dwóch tygod­ni­ach lutego, więc jeszcze całkiem sporo cza­su, by porząd­nie zaplanować ten czas. Jak więc przeżyć dwa tygod­nie bez szkoły i nie zwar­i­ować? Jak nie zbankru­tować?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 22 Data | 23 stycznia 2017
Czym zastąpić alergeny w przepisach Image

Czym zastąpić alergeny w przepisach

Jak zro­bić naleśni­ki bez jajek, mąki i mle­ka? Pod­powiem, że da się zad­owolić pod­niebi­e­nie alergi­ka, bo moż­na zastąpić alerge­ny w przepisach.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 27 grudnia 2016
Wspomnienia zatrzymane na wieczność Image

Wspomnienia zatrzymane na wieczność

Jestem starej daty i nic tak nie cieszy moich oczu jak wywołane zdję­cia. Te śmieszne miny, te głupie sytu­acje, te małe dziecięce stóp­ki… Ile wspom­nień potrafi pomieś­cić kar­tonik 10X15 cm… Lubię od cza­su do cza­su siąść sobie wygod­nie wiec­zorem w fotelu z albumem w ręce i oglą­dać zdję­cia z włas­nej…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 9 grudnia 2016
Jak kupić idealny stanik do karmienia piersią? Image

Jak kupić idealny stanik do karmienia piersią?

Pier­si w ciąży ros­ną, więc chy­ba każ­da przyszła mama myśli o zakupie nowego stani­ka. Na co zwracać uwagę przy doborze stani­ka do karmienia pier­sią?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 5 grudnia 2016
Sezon na konserwację narzędzi ogrodowych rozpoczęty Image

Sezon na konserwację narzędzi ogrodowych rozpoczęty

Nic tak bard­zo nie iry­tu­je jak odkrycie wios­ną, że doty­chczas dzi­ała­ją­ca kosiar­ka nie dzi­ała, a narzędzia ogrod­nicze pokryły się rodzą albo są nien­aostr­zone. Kapryś­na wiosen­na pogo­da spraw­ia, że każdy dzień zwło­ki przez­nac­zony na doprowadzenia do stanu uży­wal­noś­ci łopat, gra­bi czy nożyc do cię­cia żywopło­tu może kosz­tować mnie kole­jne nawet tygod­nie,…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 14 listopada 2016
Jak kupić pieluchy wielorazowe — wpis gościnny Image

Jak kupić pieluchy wielorazowe — wpis gościnny

Dzisiejsze pieluchy wielo­razowe, to nie gotowanie i pra­sowanie tetr. Dzisiejsze pieluchy wielo­razowe, to testy chłon­noś­ci, mikrowłók­na i inne szmery bajery, dzię­ki którym mama, która nie chcę na pupie swo­jego dziec­ka chemii w iloś­ci pon­ad­prze­cięt­nej, nie zajedzie się praniem, pra­sowaniem i gotowaniem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 16 lutego 2016
Kiedy dziecko powinno iść do szkoły? Image

Kiedy dziecko powinno iść do szkoły?

No i doczekaliśmy się. Mamy wiel­ki powrót do przeszłoś­ci – 6-lat­ki nadal będą w zerów­ce, 7-lat­ki pójdą do pier­wszej klasy. Wszys­tko po stare­mu. Ale czy stare zawsze jest dobre?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 31 grudnia 2015