Wpisy otagowane jako: porady

Jaglane kulki mocy Image
Jaglane kulki mocy

Posi­adanie trój­ki dzieci generu­je nie tylko bała­gan, ale także prob­le­my z dostar­cze­niem jedzenia, a szczegól­nie słody­czy, które będą lubiły one wszys­tkie. No bo Arti nie przepa­da za ptasim mleczkiem, Kinia za batonika­mi mues­li, a Nati, hmmm, no Nati to aku­rat zja­da wszys­tko, nawet cuki­er z cukier­nicz­ki i suchą bułkę przez­nac­zoną…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 28 Data | 5 czerwca 2017
Fryzura dla dziewczynki na komunię — dwa warkocze holenderskie przewlekane wstążką Image
Fryzura dla dziewczynki na komunię — dwa warkocze holenderskie przewlekane wstążką

Najbardziej w posi­ada­niu córek cieszy mnie czesanie ich włosów! Nie jestem w tym najlep­sza, ale uwiel­bi­am pra­cow­ać nad fryzu­ra­mi. Zobacz­cie co wyczarowała dla Was Alek­san­dra, która jest mis­trzynią dziew­czę­cych warkoczyków.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 24 kwietnia 2017
Mikroflora bakteryjna: naturalny obrońca organizmu Image
Mikroflora bakteryjna: naturalny obrońca organizmu

Drob­nous­tro­je nie zawsze wywołu­ją choro­by, niek­tóre bywa­ją wyjątkowo pożyteczne. Mikroflo­ra bak­teryj­na to kluc­zowy ele­ment układu odpornoś­ciowego człowieka. Przyjrzyjmy się jej z bliska.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 7 kwietnia 2017
Zabawki interaktywne – wady i zalety Image
Zabawki interaktywne – wady i zalety

Plus­zowy miś i biała kart­ka papieru już dawno przes­tały być najlep­szy­mi środ­ka­mi do zabawy małego dziec­ka. Ter­az na top­ie są zabaw­ki inter­ak­ty­wne. Czym one naprawdę są? Jakie są ich wady i zale­ty?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 30 marca 2017
Jak złożyć koszulkę — pięć sprawdzonych metod Image
Jak złożyć koszulkę — pięć sprawdzonych metod

Oto pięć nieza­wod­nych sposobów na to,by złożyć koszulkę typu t-shirt. Propozy­c­ja dla każdego: trady­cjon­al­istów, ori­en­tal­istów, zab­ie­ganych, zakrę­conych i z nad­mi­arem energii. Uwa­ga! Zaw­iera instrukcję rysunkową!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 3 marca 2017