Archiwum wg tagów: porady

Jak kupić idealny fotelik samochodowy Image

Jak kupić idealny fotelik samochodowy

Po pier­wsze bez­pieczeńst­wo. To główny moty­wa­tor kupowa­nia kasku na row­er, nakładek na rogi stołu, bram­ki do kuch­ni i fote­lika samo­chodowego. Sko­ro już dziewięć miesię­cy męczyliśmy się ze zgagą, potem godziny na sali porodowej, nieprzes­pane noce, to nie prag­niemy, by jak­iś wari­at za kółkiem spowodował, że nasze­mu dziecku coś złego się stanie. Wybier­amy się więc do sklepu i wybier­amy pier­wszy z brzegu fote­lik. “Prze­cież będę uważał na drodze!” — tłucze się po głowie. A potem za kil­ka lat wymieni­amy na więk­szy, bo dziecko doty­ka noga­mi fotela. Wybier­amy ten w Hel­lo Kitty/Samochody, prze­cież taki ład­ny…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 maja 2015
Jak kupić idealną chustę Image

Jak kupić idealną chustę

Byłaś w porad­ni pre­luk­sacyjnej lub u ortope­dy i dostałaś nakaz sze­rok­iego pielu­chowa­nia, tak w razie czego? Masz zami­ar jechać nad morze i zas­tanaw­iasz się jak poradzisz sobie z wózkiem na plaży? A może lubisz gotować czy spacerować i mieć ręce wolne, albo Two­je dziecko nie lubi wóz­ka (tak, są takie)? Być może rozwiązaniem Twoich prob­lemów okaże się chus­ta.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 28 kwietnia 2015
Reanimacja gumowej kaczuszki — jak dbać o zabawki kąpielowe Image

Reanimacja gumowej kaczuszki — jak dbać o zabawki kąpielowe

Cowiec­zor­na kąpiel może prze­rodz­ić się w hor­ror, jeśli z gumowej kaczusz­ki zaczną wychodz­ić glony i grzy­by, a żab­ka okaże się rop­uchą. Jak skutecznie wyczyś­cić i dbać o gumowe zabaw­ki kąpielowe?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 kwietnia 2015
Jak tłumaczyć zmartwychwstanie Jezusa dzieciom Image

Jak tłumaczyć zmartwychwstanie Jezusa dzieciom

Tłu­macze­nie czegokol­wiek dzieciom jest trudne. Jak tłu­maczyć zmartwych­w­stanie Jezusa dzieciom, sko­ro dla dorosłych częs­to to cięż­ki orzech do zgryzienia?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 kwietnia 2015
Jak kupić idealną zabawkę Image

Jak kupić idealną zabawkę

Zbliża­ją się świę­ta. Jak zawsze najbardziej cieszą się z nich dzieci. Znowu będzie masa prezen­tów i słody­czy, czas radoś­ci. Nieste­ty to także czas pospiesznych zakupów i tele­fonów do rodziny z pytaniem: „A co kupić synkowi? A co lubi córecz­ka? A jaki rozmi­ar nosi?”. Jeszcze pół biedy, gdy pyta­ją­cy korzys­ta­ją z…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 31 marca 2015
Lato bliżej niż myślisz — 10 prostych rad dla odchudzających się Image

Lato bliżej niż myślisz — 10 prostych rad dla odchudzających się

Oczy­wiś­cie moż­na stosować dietę MŻ (mniej żreć) czy wcześniejsze wstawanie… od stołu, ale nie samym chlebem człowiek żyje. Poza nim są jeszcze słody­cze, pysz­na szyn­ka pro­sciut­to, ser z zielony­mi niteczka­mi pleśni, lody czeko­lad­owe, soczyste owoce i chrupiące chip­sy… Stop! A co z trybem życia? Owszem, codzi­en­ny spac­er jest, ale to nie wyczynowe maratony niczym Korzeniows­ki. Potrze­ba matką wynalazku, zapraszam więc na fit­ness po moje­mu!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 17 marca 2015
Jak kupić: idealną spacerówkę (parasolkę) Image

Jak kupić: idealną spacerówkę (parasolkę)

W życiu każdego dziec­ka przy­chodzi ten moment, gdy z dumą zadziera do góry głowę i pier­wszy raz sia­da samodziel­nie. Nieste­ty, moje dziecko stwierdz­iło, że ten moment nastąpi w trak­cie jazdy gon­do­lą. Pech chci­ał, że nie posi­adała ona jakichkol­wiek zabez­pieczeń dla takiego malucha, a dziecko nie chci­ało współpra­cow­ać i najzwycza­jniej w świecie z powrotem położyć się na ple­cach. Czas wiec na spac­erówkę. Jak wybrać ide­al­ną?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 marca 2015