Archiwum wg tagów: samo życie

List otwarty do przemiany materii Image

List otwarty do przemiany materii

Kochana Przemi­ano Materii, czy mnie jeszcze pamię­tasz? Nie dzwon­isz, nie wpadasz na kawę, wiec postanow­iłam do Ciebie napisać…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 39 Data | 6 listopada 2017
Jak wygląda golenie nóg kiedy jesteś mamą Image

Jak wygląda golenie nóg kiedy jesteś mamą

Lubię ogolone, delikatne w dotyku nogi. Jed­nak gole­nie nóg wcale nie jest taki proste kiedy zosta­jesz mamą. To kole­jny etap trud­noś­ci. Prze­jdźmy razem wszys­tkie kro­ki!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 39 Data | 23 października 2017
Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne Image

Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne

Róż? Brokat? Sukien­ki z tiu­lu? Tak, to wszys­tko świat dziew­czynek. Ale to nie koniec. Dziew­czyn­ki to coś więcej niż tylko słod­kie ubra­nia.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 16 października 2017
Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście Image

Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście

Każdy boi się zmi­an. To całkiem nor­malne. Najwięk­sze i częs­to nieoczeki­wane zmi­any spo­tyka­ją rodz­iców. W oswo­je­niu się z nimi poma­ga fir­ma Zmi­any Mamy, która powin­na być w każdym mieś­cie. Obec­nie dzi­ała na tere­nie Kosza­li­na.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 29 września 2017
Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś Image

Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś

Lata 90-te ubiegłego wieku kon­tra tegorocz­na refor­ma. Czy dla dziec­ka rzeczy­wiś­cie każ­da zmi­ana edukacji jest złem? A może… może ono wcale nie zda­je sobie z niej sprawy?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 25 Data | 11 września 2017