Archiwum wg tagów: samo życie

Słoneczko Image

Słoneczko

Znałam ją dość dłu­go. Była zdzi­wiona, że chcę trze­ciego dziec­ka. Gdy okaza­ło się, że ona także jest w ciąży, nie powiedzi­ała o niej dłu­go niko­mu. Nie chci­ała. Bała się. Zro­biła wszys­tkie potrzeb­ne bada­nia. Dopiero wtedy ozna­jmiła światu dlaczego nagle przes­tała pić kawę, ma zmi­enne humory i urosły jej pier­si. -…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 maja 2015
Pchły na noc, karaluchy pod poduchy Image

Pchły na noc, karaluchy pod poduchy

Może nie brzy­dzą mnie dżdżown­ice, gąsienice czy nawet wije. Usuwam z dro­gi śli­ma­ki, bo mogą nie zdążyć przed nad­jeżdża­ją­cym samo­cho­dem. Z domu wynoszę pają­ki, nigdy ich nie zabi­jam. Nawet zaplą­taną w firanę muchę wypuszczam za okno. Są jed­nak granice mojej tol­er­ancji — nien­aw­idzę wszel­kich robali, które gryzą. Do tego zac­nego grona należą więc wszelkie komary, gzy, sko­r­ki i kar­aluchy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 15 maja 2015
Premia uznaniowa Image

Premia uznaniowa

Pisanie blo­ga nie przynosi real­nych rezul­tatów. Ot, ktoś tam sobie siedzi w domowym zaciszu i pisze jakieś dyrdy­mały, które cza­sa­mi ktoś przeczy­ta. Takie tam grafo­mańst­wo. Jak coś jest dla wszys­t­kich, pub­liczne, to jest dar­mowe, niepraw­daż? Jak służ­ba zdrowia, edukac­ja czy wypoży­czanie książek w bib­liotece.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 13 maja 2015
Hunger Games po polsku Image

Hunger Games po polsku

Nie przeczy­tałam jeszcze tej serii. Total­ny brak cza­su. Zekrani­zowano ją wcześniej niż dałam radę rozpocząć pier­wszą część: Igrzys­ka Śmier­ci.

W drugiej częś­ci fil­mu, z 2013 roku, w umysł wgryzła mi się być może mało znaczą­ca dla co niek­tórych scen­ka. W boda­jże 27 min­u­cie fil­mu, zan­im wszyscy zaczy­na­ją się mor­dować, jest bal ze spon­so­ra­mi. Stoły ugi­na­ją się od jedzenia i krysz­tałowej zastawy, przepych, że aż rzy­gać się chce. Para biesi­ad­ników częs­tu­je Kat­niss i Peetę jakim­iś ciasteczka­mi. Peta odmaw­ia, wymaw­ia­jąc się pełnym brzuchem. Wtedy mężczyz­na poda­je mu różowy napój.
— Co to? — pyta Pee­ta.
— Coś na prze­jedze­nie. Wymio­tu­jesz i możesz jeść dalej. Inaczej wszys­tkiego nie skosz­tu­jesz — tłu­maczy para.
Potem główni bohaterowie tańczą, a Pee­ta wygłasza pamiętne słowa:
— W Dwu­nastce ludzie gło­du­ją. A tu rzy­ga­ją, by móc więcej żreć.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 1 maja 2015
Kup coś sobie na urodziny! Image

Kup coś sobie na urodziny!

Ostat­nio zabiło mnie właśnie to zdanie: „Kup coś sobie na urodziny”. I nie dlat­ego, że znowu się zes­tarze­ję. Nie mam takiego prob­le­mu. Wiem, że mam zmarszcz­ki, więc mam już na półce krem 25+. Nie jest też prob­le­mem to, że sama mam sobie kupić prezent. Znamy się tyle lat z Ojcem, że nie jest dla mnie powo­dem do focha wygłosze­nie takiego zda­nia. Wiem, że chce dla mnie jak najlepiej. Chce mnie nauczyć, że ja też się liczę.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 27 kwietnia 2015
Chłopak? Dziewczynka? Jeden pies! Image

Chłopak? Dziewczynka? Jeden pies!

Nieważne co, byle było zdrowe” — tak na pytanie czy ciężar­na wolała­by chłop­ca czy dziew­czynkę odpowia­da poraża­ją­ca więk­szość Polek. Ale także w tej więk­szoś­ci gdzieś z tyłu głowy, zupełnie cichutko siedzi mała dziew­czyn­ka lub chłopczyk.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 kwietnia 2015
Worek z guzikami Image

Worek z guzikami

Gdy byłam małą dziew­czynką niezmiernie fas­cynował mnie wiel­ki worek z guzika­mi, który posi­adała moja bab­cia. Potrafiłam godz­i­na­mi siedzieć nad stosem kolorowych ksz­tałtów. Znaleźć moż­na było guzi­ki z dwoma otwora­mi, cztere­ma, podłużne, grzy­b­ki, guzi­ki wielkie i całkiem malutkie, jak do dziecię­cych ubranek, mieniące się brokatem, szorstkie i zupełnie gład­kie, niek­tóre nawet met­alowe. Dotykałam je, oglą­dałam, sor­towałam. Próbowałam znaleźć najład­niejszy według mnie. Znalazłam nawet z dwie mon­e­ty — bard­zo stare, co było początkiem fas­cy­nacji numiz­matyką — i pierś­cionek z czer­wonym oczkiem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 kwietnia 2015