Archiwum wg tagów: samo życie

Dziś sam jest dziadkiem Image

Dziś sam jest dziadkiem

Zawsze był duży. Mama mówiła na niego Mis­iu. Wyso­ki, ale nie za wyso­ki, bar­czysty, ale nie tęgi. Taki aku­rat do przy­tu­la­nia. Miał szorstkie ręce od układa­nia parki­etów i kafelek, od prz­erzu­ca­nia żwiru i miesza­nia betonu, kiedy budował włas­ny­mi ręko­ma dom.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 stycznia 2015
Niebieski taborecik Image

Niebieski taborecik

Dzi­adek i bab­cia mieli mały tabore­cik. Nie był to jeden z tych met­alowych, chro­mowanych ślicznych hok­erów, jakie ter­az moż­na znaleźć w sklepach. Dzi­adek zro­bił go sam. Siedze­nie miał niebieskie, cztery nogi białe, a w siedzisku fikuśnie wyciętą dzi­urę, by łat­wo moż­na było go przenosić z miejs­ca na miejsce.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 stycznia 2015
Ale fajny wózek! Image

Ale fajny wózek!

Dzieci mają to do siebie, że nie prze­j­mu­ją się niczym. Co na ser­cu to na języku. Ich zach­wyt jest zawsze prawdzi­wy, łzy rzewne, a radość zaraźli­wa. W obliczu innoś­ci mogą prze­jaw­iać zaciekaw­ie­nie lub stra­ch, ale zawsze nieu­dawany.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 17 stycznia 2015
25+ Image

25+

Na półkach w łazience zaczy­na­ją pojaw­iać się kre­my: prze­ci­wz­marszczkowy 25+, 30+, 45+; na dzień, na noc, serum, masecz­ka liftin­gu­ją­ca, krem pod oczy…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 15 stycznia 2015
<span class=SMS Wygrałeś samochód Image"/>

SMS Wygrałeś samochód

Pipi, pipi. Niczym sprint­er na olimpiadzie wyb­ie­gasz z namyd­lona głową spod pryszni­ca, być może choć­by zakry­ty ręcznikiem. Komór­ka zapikała, a Ty aku­rat czekasz na ważną wiado­mość. Z tych co są sprawą życia lub śmier­ci. Dopadasz sto­li­ka, zrzu­casz wazon z kwiata­mi. Ze ślis­kich rąk wypa­da tele­fon.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 stycznia 2015
A co robią Twoi rodzice? Image

A co robią Twoi rodzice?

- Mama nic nie robi, mama siedzi w domu — odpowia­da niejed­no dziecko. Nic? Naprawdę?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 stycznia 2015
Siedzisz w domu czy coś robisz? Image

Siedzisz w domu czy coś robisz?

Dawniej sytu­ac­ja była jas­na: kobi­eta miała swo­je 3K (Kinder, Kuche, Kirche) i wiedzi­ała co ją może czekać w przyszłoś­ci. A czekało ją sta­bilne niewiele.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 stycznia 2015