Wpisy otagowane jako: samo życie

Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne Image
Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne

Róż? Brokat? Sukien­ki z tiu­lu? Tak, to wszys­tko świat dziew­czynek. Ale to nie koniec. Dziew­czyn­ki to coś więcej niż tylko słod­kie ubra­nia.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 21 Data | 16 października 2017
Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście Image
Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście

Każdy boi się zmi­an. To całkiem nor­malne. Najwięk­sze i częs­to nieoczeki­wane zmi­any spo­tyka­ją rodz­iców. W oswo­je­niu się z nimi poma­ga fir­ma Zmi­any Mamy, która powin­na być w każdym mieś­cie. Obec­nie dzi­ała na tere­nie Kosza­li­na.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 29 września 2017
Dlaczego mieszamy imiona dzieci? Image
Dlaczego mieszamy imiona dzieci?

Zdarza się każde­mu rodz­i­cowi więcej niż jed­nego dziec­ka. Tym, dlaczego miesza­my imiona dzieci, zajęli się amerykańs­cy naukow­cy. Co z tego wyszło?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 31 Data | 22 września 2017
Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś Image
Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś

Lata 90-te ubiegłego wieku kon­tra tegorocz­na refor­ma. Czy dla dziec­ka rzeczy­wiś­cie każ­da zmi­ana edukacji jest złem? A może… może ono wcale nie zda­je sobie z niej sprawy?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 25 Data | 11 września 2017
Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły? Image
Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły?

Do szkoły zaczęły znowu uczęszczać dopiero 7-, a nie 6-lat­ki. Jed­nak warto dowiedzieć się kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły lub odbier­ać rodzeńst­wo.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 27 Data | 4 września 2017