Wpisy otagowane jako: samo życie

Po tym poznasz, czy masz wystarczająco dużo dzieci Image
Po tym poznasz, czy masz wystarczająco dużo dzieci

Jed­no? Dwa? Trzy? Cztery? Druży­na piłkars­ka? Po czym łat­wo poz­nać, że masz już wystar­cza­ją­co dużo dzieci jak na Two­je możli­woś­ci? Wpis wcale nie o finansach, bo o pieniądze jest najłatwiej!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 26 Data | 28 sierpnia 2017
Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe Image
Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe

Karmie­nie serkiem kilku­lat­ka czy noworod­ka butelką nie jest takim prob­le­mem jak pub­liczne karmie­nie pier­sią. I nie przys­parza tylu uwag nawet rodziny, która powin­na prze­cie z wspier­ać.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 16 sierpnia 2017
Bycie dobrą mamą czyni mnie złą żoną Image
Bycie dobrą mamą czyni mnie złą żoną

Im bardziej staram się być dobrą mamą, tym bardziej jestem sfrus­trowaną i złą żoną. Ze skra­jnoś­ci w skra­jność.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 2 sierpnia 2017
Dzień dobry, bileciki do kontroli Image
Dzień dobry, bileciki do kontroli

Podróż pociągiem jest wygod­na, tania i cza­sem niezwyk­le emocjonu­ją­ca. Sprawdź­cie co cza­sem może dzi­ać się w przedziale, kiedy samot­nie podróżu­je­cie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 25 lipca 2017
Samoobrona dla kobiet — czy bezpłatne zajęcia coś dają? Image
Samoobrona dla kobiet — czy bezpłatne zajęcia coś dają?

Bez­pieczeńst­wo to nie tylko płace­nie ubez­pieczenia czy zamykanie drzwi na klucz. To także nau­ka obrony. Czy samoo­brona dla kobi­et coś daje? Byłam, widzi­ałam, pot i łzy wylałam. Ter­az czas na Was!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 9 czerwca 2017