Wpisy otagowane jako: samo życie

Samoobrona dla kobiet — czy bezpłatne zajęcia coś dają? Image
Samoobrona dla kobiet — czy bezpłatne zajęcia coś dają?

Bez­pieczeńst­wo to nie tylko płace­nie ubez­pieczenia czy zamykanie drzwi na klucz. To także nau­ka obrony. Czy samoo­brona dla kobi­et coś daje? Byłam, widzi­ałam, pot i łzy wylałam. Ter­az czas na Was!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 9 czerwca 2017
Czy widziałeś kiedyś sztuczną macicę? Image
Czy widziałeś kiedyś sztuczną macicę?

Jestem na etapie zas­tanaw­ia­nia się, czy zastąpić nieist­nieją­cy już w mojej szczęce ząb implantem czy zain­west­ować w koronkę, a medy­cy­na posunęła się już na tyle daleko, że nie tylko pozwala na pro­tezy kończyn dzi­ała­jące lep­iej niż nat­u­ralne nogi i ręce, na pozaus­tro­jowe zapład­ni­an­ie i klonowanie orga­nizmów, a nawet jest już…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 1 maja 2017
Rodzic pracujący w domu — jak wygląda to naprawdę Image
Rodzic pracujący w domu — jak wygląda to naprawdę

Pra­ca w domu to całkiem dobre rozwiązanie, kiedy nie ma w nim dzieci. Jed­nak nie każdy rodz­ic ma takie możli­woś­ci. Rodz­ic pracu­ją­cy w domu — czy to się uda? Czy innym się uda­je?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 34 Data | 13 marca 2017
O bajkach, tabletach, smartfonach i innych formach hipnozy Image
O bajkach, tabletach, smartfonach i innych formach hipnozy

Czy przy­pa­trzyliś­cie się kiedyś jak dziecko oglą­da bajkę w telewiz­ji? Jak gra na kom­put­erze? Jak bawi się lalka­mi? Czy zdarzyło się Wasze­mu dziecku, że nie usłysza­ło woła­nia? Albo że nie zdążyło z powodu dobrej zabawy do WC? Czy sami zawsze słyszy­cie wołanie dziec­ka kiedy siedzi­cie w Internecie albo przeglą­da­cie fejsa na smart­fonie? Ja nie zawsze słyszę. Moje dzieci tak samo. Albo i gorzej.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 10 marca 2017
Kobietą jest się całe życie Image
Kobietą jest się całe życie

Ten list otrzy­małam od czytel­nicz­ki już dawno. Czekał na odpowied­ni moment. Dziś jest ten moment. Dedyku­ję go wszys­tkim kobi­etom — w dniu ich świę­ta. Uwa­ga: Treść szoku­ją­ca, zaw­iera prze­moc sek­su­al­ną!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 8 marca 2017