Archiwum wg tagów: samo życie

Jak przetrwać pierwszą wywiadówkę w szkole? Image

Jak przetrwać pierwszą wywiadówkę w szkole?

Pier­wsze zebranie w szkole? Czy masz się czego bać? Jak się przy­go­tować i, co najważniejsze, jak przetr­wać pier­wszą wywiadówkę w szkole! Z doświad­czenia rodz­i­ca ucz­nia III klasy pisane.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 14 września 2016
Dlaczego nie robię babek w piaskownicy Image

Dlaczego nie robię babek w piaskownicy

Ład­na pogo­da powodu­je, że place zabaw tęt­nią życiem. Dzieci huś­ta­ją się na huśtawkach, zjeżdża­ją na zjeżdżal­ni­ach, robią bab­ki z piasku. Właś­ci­wie nie tylko dzieci. Dorośli też. Też zjeżdża­ją, też huś­ta­ją się i – tak! — też robią bab­ki z piasku. Cza­sem z więk­szym zaan­gażowaniem niż maluch. A ja siedzę na…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 12 Data | 7 września 2016
Nie lubię wakacji nad Bałtykiem Image

Nie lubię wakacji nad Bałtykiem

Wakac­je powoli się kończą. W przy­pad­ku wybrzeża sezon trwa o wiele krócej niż w górach. Nikt poza mor­sa­mi nie kąpie się prze­cież w lodowa­tej wodzie, a i spac­ery nad brzegiem morza w mroźny wietrzny dzień nie należą do przy­jem­nych. Do plaży mam trochę pon­ad 20 km. To wystar­cza­ją­co blisko, by…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 29 sierpnia 2016
Najłatwiej zrzucić winę na innych Image

Najłatwiej zrzucić winę na innych

Jak łat­wo zrzu­cić ciężar winy na innych i mieć świę­ty spokój. Umy­wanie rąk jest prze­cież takie proste. „To nie należy do moich obow­iązków”, „To jego wina”, „To przez Ciebie” — słyszymy na każdym kroku. O ile te słowa wychodzą z naszych ust jest wszys­tko dobrze. Sprawa ma się gorzej, jeśli to my jesteśmy obar­czani za zło całego świa­ta i dzi­urę ozonową.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 25 lipca 2016
Jaki strój kąpielowy powinnaś nosić? Image

Jaki strój kąpielowy powinnaś nosić?

To, jaki strój kąpielowy powin­naś nosić, zależy od Two­jego wyobraże­nia. Zobacz co o Tobie mówi. To jak, nadal zosta­jesz przy swoim wyborze czy próbu­jesz czegoś nowego?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 27 czerwca 2016
Kreatywna zabawa oczyma dzieci i rodziców Image

Kreatywna zabawa oczyma dzieci i rodziców

Będąc rodz­icem nauczyłam się dwóch rzeczy do per­fekcji: co oznacza różny punkt widzenia oraz że kreaty­w­na zabawa nie zawsze oznacza to samo dla rodz­i­ca i dla dziec­ka. Ja twór­c­zo wyży­wam się malu­jąc obraz­ki na płót­nie, wyci­na­jąc wyci­nan­ki, kle­jąc wydzier­an­ki, dzieci – malu­jąc po ścianach, wyci­na­jąc kwiaty z ser­we­ty leżącej na stole czy uży­wa­jąc kle­ju w sztyf­cie jak szmin­ki. Jak widzi kreaty­wną zabawę dziecko, a jak rodz­ic?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 24 czerwca 2016
Najmniej spodziewana drożdżówka Image

Najmniej spodziewana drożdżówka

Mam wiele Dni Mat­ki za sobą. Te, kiedy byłam córką i te, kiedy byłam matką. Właś­ci­wie nie pamię­tam dobrze żad­nego. Wszys­tko to schowane głęboko w pamię­ci, bard­zo głęboko. Jed­nak pamię­tam jeden, tylko jeden Dzień Mat­ki, kiedy to ja byłam dzieck­iem i przy­go­towałam niespodziankę mojej mamie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 26 maja 2016