Archiwum wg tagów: samo życie

Jeśli Halloween to za zamach na naszą wiarę to słaba ta nasza wiara Image

Jeśli Halloween to za zamach na naszą wiarę to słaba ta nasza wiara

Wierzymy w dia­bła, anioły, Boga. Może nie wszyscy, ale podob­no więk­szość w Polsce. Jeśli jed­nak dla nas Hal­loween to zamach na naszą wiarę katolicką, to jak małą musi być ta wiara…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 31 października 2016
Nowa ustawa dotycząca aborcji — najciekawsze fragmenty Image

Nowa ustawa dotycząca aborcji — najciekawsze fragmenty

W medi­ach i każdym sklepie mięs­nym w kole­jce po kaszankę tłumy debatu­ją na tem­at abor­cji, praw kobi­et, praw dzieci. Przyjrzyjmy się naj­ciekawszym moim zdaniem zmi­anom. Jestem na tak! „Art. 153. Kto sto­su­jąc prze­moc wobec mat­ki dziec­ka poczętego powodu­je śmierć dziec­ka poczętego lub prze­mocą, groźbą bezprawną albo pod­stępem doprowadza matkę dziec­ka…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 5 października 2016
15 przypadkowych uszkodzeń własnych dzieci Image

15 przypadkowych uszkodzeń własnych dzieci

Fra­mu­ga za wąs­ka i nie zmieś­ciłaś się w drzwiach? Z Tobą wszys­tko w porząd­ku, ale dziecko, które niosłaś na rękach, ma guza na głowie? Spoko­jnie, to tylko jed­no z 15 przy­pad­kowych uszkodzeń, jakie wyrządz­iłam włas­nym dzieciom.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 30 września 2016
Problemy Pierwszego Świata urodzonych w latach 80-tych Image

Problemy Pierwszego Świata urodzonych w latach 80-tych

Meta descrip­tion pre­view: Prob­le­my Pier­wszego Świa­ta? Roztrza­skany smart­fon, korek w drodze do pra­cy… A jakie prob­le­my miewa­ją ci urodzeni w lat­ach 80-tych? Tych najlep­szych lat!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 23 września 2016
Dlaczego warto mieć jeszcze jedno dziecko Image

Dlaczego warto mieć jeszcze jedno dziecko

Jest bardziej niż pewne, że posi­ada­jąc jed­no dziecko ktoś z rodziny lub zna­jomych zapy­ta „a kiedy drugie”. Zaś mając parę jed­nej płci „będzie jeszcze dziewczynka/chłopiec?”. Wprawdzie nie może­my zaplanować wszys­tkiego, ale może­my dążyć do tego, co uważamy za najlep­sze dla naszej rodziny. Ja uważałam, że trój­ka dzieci to dobry pomysł.…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 16 września 2016