Wpisy otagowane jako: blogowanie

Jak Blog Parenting Poznań mnie w balona zrobił Image
Jak Blog Parenting Poznań mnie w balona zrobił

Nic mnie tak nie wkurza jak niesłowność. Człowiek nastawi się, ubierze odświęt­nie, twarz poma­lu­je, samochód umy­je, dzieci pouczy o dobrym zachowa­niu w miejs­cu pub­licznym, a potem i tak wszys­tko się nie zgadza. Tak właśnie było na Blog Par­ent­ing Poz­nań.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 25 Data | 17 maja 2017
Share Week 2017 Image
Share Week 2017

Od kiedy blogu­ję, to wyda­je mi się, że wios­na nie przyjdzie jak nie będzie Share Week. To moja trze­cia odsłona, co oznacza, że przy­na­jm­niej trzy lata dzi­ałam. Przez ten czas czy­tam więcej blogów niż przez całe moje życie, bo tak naprawdę wcześniej nawet ich nie zauważałam. Dziś przed­staw­iam, co w…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 20 marca 2017
Babski weekend? Nie odkładaj tego na wieczne nigdy! Image
Babski weekend? Nie odkładaj tego na wieczne nigdy!

Godz­i­na w wan­nie to cza­sem za mało, by zre­gen­erować siły, A i woda robi się szy­bko zim­na! Lep­iej zaplanować sobie jeden bab­s­ki week­end w roku i naład­ować aku­mu­la­to­ry. Ja pojechałam na Warmińsko-Mazurskie Spotka­nia Blogerów!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 10 października 2016
Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego Image
Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego

Statysty­ka to taka śmiesz­na nau­ka, która poważnie trak­tu­je to co ludzie powiedzą. Statysty­cznie orga­ni­za­c­ja spotka­nia bloger­skiego wyglą­da więc tak…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 19 września 2016
Każda kobieta kocha prezenty Image
Każda kobieta kocha prezenty

Ikona sty­lu Marylin Mon­roe stwierdz­iła, że “pieniądze szczęś­cia nie dają, dopiero zakupy”. A co jeśli dosta­je­my coś fajnego, na co się nie nastaw­iamy, ale co naprawdę jest super? Powiedzmy taki prezent? Prze­cież każ­da kobi­eta kocha prezen­ty!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 5 września 2016