Wpisy otagowane jako: zdrowie

Kobiece sprawy Image
Kobiece sprawy

Kobiece sprawy to nie tylko kawa i plotecz­ki. To także świado­mość chorób dziedz­icznych czy kon­trolne wiz­y­ty u ginekolo­ga. Nie wsty­dź się być kobi­etą!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 12 Data | 26 maja 2017
Pisać każdy może i powinien. Jakie są korzyści z pisania? Image
Pisać każdy może i powinien. Jakie są korzyści z pisania?

Bard­zo łat­wo mi powiedzieć, że ten kto pisze, sta­je się lep­szym człowiekiem. W końcu prowadzę blo­ga. Jed­nak jestem przeko­nana, że pisanie ma wpływ na każdego – nieważne jak i o czym pisze. Pisanie to men­talne i psy­chicznie ćwicze­nie, do którego potrze­ba woli prze­la­nia na papi­er tego, co najważniejsze. Wydawać się…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 17 lutego 2017
Czym zastąpić alergeny w przepisach Image
Czym zastąpić alergeny w przepisach

Jak zro­bić naleśni­ki bez jajek, mąki i mle­ka? Pod­powiem, że da się zad­owolić pod­niebi­e­nie alergi­ka, bo moż­na zastąpić alerge­ny w przepisach.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 27 grudnia 2016
Odciąganie mleka laktatorem — poradnik dla pracujących mam Image
Odciąganie mleka laktatorem — poradnik dla pracujących mam

Wprawdzie macierzyńs­ki obec­nie to aż rok cza­su, ale są mamy, które nie mogą sobie poz­wolić na tak dłu­gi urlop z dzieck­iem i wraca­ją wcześniej do pra­cy. Wszys­tko jest cacy kiedy dziecko bez prob­lemów akli­matyzu­je się do opie­ki przez inną osobą czy picie z butel­ki mle­ka mody­fikowanego. Co jed­nak jeśli musimy odcią­gać mleko lak­ta­torem w pra­cy?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 18 listopada 2016
Jak załatwić zaświadczenie lekarskie? Image
Jak załatwić zaświadczenie lekarskie?

Są we wszechświecie dwa rodza­je kole­jek do lekarza: w jed­nej czeka­ją chorzy i hipochondrycy, w drugiej ludzie, którzy chcą załatwić zaświad­cze­nie lekarskie lub skierowanie do spec­jal­isty. Jakoś tak się niefor­tun­nie złożyło, że wczo­raj należałam do tej drugiej grupy. Nie jestem tylko pew­na którzy mają gorzej.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 16 listopada 2016