Archiwum wg tagów: zdrowie

Czym zastąpić alergeny w przepisach Image

Czym zastąpić alergeny w przepisach

Jak zro­bić naleśni­ki bez jajek, mąki i mle­ka? Pod­powiem, że da się zad­owolić pod­niebi­e­nie alergi­ka, bo moż­na zastąpić alerge­ny w przepisach.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 27 grudnia 2016
Odciąganie mleka laktatorem — poradnik dla pracujących mam Image

Odciąganie mleka laktatorem — poradnik dla pracujących mam

Wprawdzie macierzyńs­ki obec­nie to aż rok cza­su, ale są mamy, które nie mogą sobie poz­wolić na tak dłu­gi urlop z dzieck­iem i wraca­ją wcześniej do pra­cy. Wszys­tko jest cacy kiedy dziecko bez prob­lemów akli­matyzu­je się do opie­ki przez inną osobą czy picie z butel­ki mle­ka mody­fikowanego. Co jed­nak jeśli musimy odcią­gać mleko lak­ta­torem w pra­cy?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 18 listopada 2016
Jak załatwić zaświadczenie lekarskie? Image

Jak załatwić zaświadczenie lekarskie?

Są we wszechświecie dwa rodza­je kole­jek do lekarza: w jed­nej czeka­ją chorzy i hipochondrycy, w drugiej ludzie, którzy chcą załatwić zaświad­cze­nie lekarskie lub skierowanie do spec­jal­isty. Jakoś tak się niefor­tun­nie złożyło, że wczo­raj należałam do tej drugiej grupy. Nie jestem tylko pew­na którzy mają gorzej.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 16 listopada 2016
Czy mam się czego bać jeśli dziecko przesiaduje całe dni przed komputerem? Image

Czy mam się czego bać jeśli dziecko przesiaduje całe dni przed komputerem?

Dziecko spędza całe dni przed kom­put­erem? A Ty jak spędza­sz swój wol­ny czas? TV? Czy to nie aby to samo czy jed­nak mamy się czego bać?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 15 Data | 20 października 2016
10 produktów, które podkręcą Twój metabolizm Image

10 produktów, które podkręcą Twój metabolizm

Od kiedy zaczęłam jeść surów­ki ze szpinakiem na kolację mój metab­o­lizm rozkrę­cił się na dobre. Co jeszcze warto jeść będąc na diecie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 22 lipca 2016
Wyjazd z dzieckiem w tropiki a szczepienia na choroby tropikalne Image

Wyjazd z dzieckiem w tropiki a szczepienia na choroby tropikalne

Wyjazd z dzieck­iem może oznaczać także choro­by. By nie narażać dziec­ka może­my je zaszczepić na choro­by tropikalne. Kiedy? Na co? Jakie i ile jest dawek? Czy należy kon­sul­tować szczepi­enia z lekarzem?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 15 lipca 2016
Autyzm w przedszkolu, Asperger w szkole Image

Autyzm w przedszkolu, Asperger w szkole

Są takie jak inne mat­ki: martwią się o zdrowie, dba­ją o dietę, poda­ją rękę jak upad­nie i opa­tru­ją obdarte kolana. Jed­nak są jeszcze kimś więcej – są matka­mi dzieci z autyzmem. Dla nich bywa­ją cza­sem częś­cią ich życia, a cza­sem nie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 4 kwietnia 2016