Archiwum wg tagów: zdrowie

Mówimy za cicho Image

Mówimy za cicho

Ko­lej­na nie­prze­spa­na noc, ko­lej­ny ryk, ko­lej­na ką­śli­wa uwa­ga. Masz ocho­tę nie wy­cho­dzić spod koca, nie ru­szać się, scho­wać, nie re­agu­jesz na krzyk dziec­ka. Może za­czy­nasz być agre­syw­na, dla in­nych, dla sie­bie, dla dziec­ka. Może mó­wisz ci­cho, że po­trzeb­na Ci po­moc.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 24 stycznia 2015