Archiwum wg tagów: wesoło

Czy mógłbyś polubić ten wpis? Image

Czy mógłbyś polubić ten wpis?

Cześć wszys­tkim! Jak leci? Dobrze? To dobrze! U mnie też jakoś płynie, a ja, jak zawsze lecę z prą­dem. Ale mogło­by być lep­iej jeśli zro­bi­cie mi przysługę: podziel się tym postem! Proszę, proszę, proszę…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 3 lutego 2017
Czego lepiej nie mówić pracującej mamie Image

Czego lepiej nie mówić pracującej mamie

W pra­cy, takiej na etat, nie byłam dobre trzy lata. Ogól­nie po 11 lat­ach siedzenia za biurkiem w biurze i trzech urlopach macierzyńs­kich nie bard­zo mam ochotę znowu gonić za posadą. Obec­nie więc pracu­ję zdal­nie z domu. Są jed­nak rzeczy, które nawet pracu­ją­cym z domu mamom mówić się nie godzi. Czego lep­iej nie mówić pracu­jącej mamie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 13 Data | 13 stycznia 2017
Ciężarna i pijana — znajdź różnice Image

Ciężarna i pijana — znajdź różnice

To, że byłam w ciąży, jest dość oczy­wiste, bo prze­cież piszę blo­ga par­entin­gowego. Dokład­niej byłam trzy razy w ciąży i mam nadzieję, że taki stan się utrzy­ma. Ale o tym, że byłam też pod wpły­wem alko­holu to nie wiecie. Oczy­wiste jest jeszcze coś: nigdy nie byłam w tym samym cza­sie w ciąży i pijana. Cho­ci­aż patrząc na ciężarne z boku, to cza­sa­mi przy­pom­i­na­ją one trochę oso­by, które prze­sadz­iły z trunk­a­mi…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 11 stycznia 2017
Gdyby dzieci rodziły się z metkami Image

Gdyby dzieci rodziły się z metkami

Met­ki i etyki­ety ubran­iowe bard­zo poma­ga­ją w codzi­en­nym życiu. A gdy­by tak dzieci rodz­iły się z metka­mi? Wiecie czego się po nich spodziewać i co robić… Super! Super?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 26 października 2016
Jak bronię się przed efektem jo-jo? Image

Jak bronię się przed efektem jo-jo?

Staram się pil­nować wagi. Jem sałat­ki, zmniejszyłam kalo­ryczność posiłków. Jed­nak nad jed­nym nie mam jak zapanować – nad samą sobą. Tak więc jak dopa­da mnie wilczy apetyt to jem, obiecu­jąc, że dietę zaczy­nam od poniedzi­ałku. Dzię­ki temu zawsze czu­ję się zaskoc­zona kiedy wchodzę na wagę. Tyle, że nie zawsze pozy­ty­wnie.…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 3 października 2016
15 przypadkowych uszkodzeń własnych dzieci Image

15 przypadkowych uszkodzeń własnych dzieci

Fra­mu­ga za wąs­ka i nie zmieś­ciłaś się w drzwiach? Z Tobą wszys­tko w porząd­ku, ale dziecko, które niosłaś na rękach, ma guza na głowie? Spoko­jnie, to tylko jed­no z 15 przy­pad­kowych uszkodzeń, jakie wyrządz­iłam włas­nym dzieciom.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 30 września 2016
Problemy Pierwszego Świata urodzonych w latach 80-tych Image

Problemy Pierwszego Świata urodzonych w latach 80-tych

Meta descrip­tion pre­view: Prob­le­my Pier­wszego Świa­ta? Roztrza­skany smart­fon, korek w drodze do pra­cy… A jakie prob­le­my miewa­ją ci urodzeni w lat­ach 80-tych? Tych najlep­szych lat!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 18 Data | 23 września 2016