Wpisy otagowane jako: wpis gościnny

Fryzura dla dziewczynki na komunię — dwa warkocze holenderskie przewlekane wstążką Image
Fryzura dla dziewczynki na komunię — dwa warkocze holenderskie przewlekane wstążką

Najbardziej w posi­ada­niu córek cieszy mnie czesanie ich włosów! Nie jestem w tym najlep­sza, ale uwiel­bi­am pra­cow­ać nad fryzu­ra­mi. Zobacz­cie co wyczarowała dla Was Alek­san­dra, która jest mis­trzynią dziew­czę­cych warkoczyków.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 24 kwietnia 2017
W co ubrać się na komunię? Image
W co ubrać się na komunię?

Dzieci mają łatwiej. Na komu­nię dziew­czyn­ki ubier­a­ją białą, praw­ie wesel­ną sukienkę, chłop­cy gar­ni­tu­ry, albo wszyscy jak jeden mąż białe alby. Gorzej mają mamy tych młodych ludzi. W co ubrać się na komu­nię włas­nego dziec­ka? A co założyć jeśli jest się goś­ciem? O pod­powiedź poprosiłam Mar­tynę, blogerkę mod­ową.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 21 Data | 21 kwietnia 2017
Komunia alergika — czym zastąpić produkty w komunijnym menu? Image
Komunia alergika — czym zastąpić produkty w komunijnym menu?

Aler­gia nie musi oznaczać wykreśle­nia ulu­bionych dań z menu. Czym zastąpić pro­duk­ty aler­gizu­jące wys­tępu­jące w przepisach? Jak zor­ga­ni­zować komu­nię alergikowi?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 19 kwietnia 2017
I Komunia Św. to wydarzenie, które dzieje się raz w życiu. Nie zmarnuj tego czasu! Image
I Komunia Św. to wydarzenie, które dzieje się raz w życiu. Nie zmarnuj tego czasu!

I Komu­nia Św. jest tylko raz w życiu. Nie zmar­nuj tego cza­su dziec­ka, niech pamię­ta ten dzień jako wyjątkowy także duchowo. Prezen­tów i tak nie będzie w więk­szoś­ci pamię­tać.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 5 kwietnia 2017
Organizacja komunii — plan i kosztorys przyjęcia Image
Organizacja komunii — plan i kosztorys przyjęcia

Orga­ni­za­c­ja komu­nii częs­to przy­pom­i­na orga­ni­za­cję małego wesela. Jak przy­go­tować, o czym pamię­tać i przede wszys­tkim ile zapłacić? Porad­nik krok po kroku w nowym cyk­lu “Mara­ton komu­ni­jny”.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 14 Data | 3 kwietnia 2017