Archiwum wg tagów: wychowanie

Dobre zwyczaje dla dzieci Image

Dobre zwyczaje dla dzieci

Dobre nawy­ki są niezbędne dla zdrowego wychowa­nia dziec­ka. Nawy­ki i zwycza­je zaszczepi­one w bard­zo młodym wieku zawsze pozosta­ją w podświadomym umyśle i dzieci nigdy nie zapom­i­na­ją o nich, gdy doros­ną. Ten artykuł zaw­iera listę dobrych nawyków do naślad­owa­nia przez dzieci.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 13 września 2017
Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły Image

Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły

Do szkoły zaczęły znowu uczęszczać dopiero 7-, a nie 6-lat­ki. Jed­nak warto dowiedzieć się kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły lub odbier­ać rodzeńst­wo.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 27 Data | 4 września 2017
Dziecko rysuje po ścianie – jak na to zareagować i co dalej zrobić Image

Dziecko rysuje po ścianie – jak na to zareagować i co dalej zrobić

Co zro­bić jak dziecko rysu­je po ścian­ie? Jak zareagować? Co zro­bić dalej z cza­sem wąt­pli­wym upięk­sze­niem poko­ju? A może poz­wolić na mal­owanie gdziekol­wiek? Zobacz­cie co wybrałam u nas!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 17 lipca 2017
Pięć rzeczy, które nie są zadaniem rodzica Image

Pięć rzeczy, które nie są zadaniem rodzica

Pamięta­cie pier­wszą myśl po wyjś­ciu z noworod­kiem ze szpi­ta­la? U mnie było to „dobra, a co dalej?”. Na odd­ziale wszys­tko było takie łatwe: pielęg­niar­ka potrafiła wyką­pać dziecko nawet w zlewie! Przy kole­jnych dzieci­ach zauważyłam jed­nak, że nie tylko tren­ing czyni mis­trza, ale także opieka nad dzieck­iem nie musi być tak cięż­ka jak ludzie powiada­ją. Bo co jest najtrud­niejsze? Pró­ba kon­trolowa­nia małego człowieka. To pra­ca pon­ad siły! Która wcale nie jest zadaniem rodz­i­ca.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 10 lipca 2017
Trzy błędy rodziców, które co roku psują wakacje Image

Trzy błędy rodziców, które co roku psują wakacje

Starasz się na siłę uszczęśli­wić rodz­inę i już pod­czas jazdy masz ochotę ich zagryźć? Uszczęśli­wian­ie to jeden z trzech błędów, które psu­ją wakac­je. Każde wakac­je! Poz­naj inne!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 7 lipca 2017