Wpisy otagowane jako: wychowanie

Trzy błędy rodziców, które co roku psują wakacje Image
Trzy błędy rodziców, które co roku psują wakacje

Starasz się na siłę uszczęśli­wić rodz­inę i już pod­czas jazdy masz ochotę ich zagryźć? Uszczęśli­wian­ie to jeden z trzech błędów, które psu­ją wakac­je. Każde wakac­je! Poz­naj inne!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 7 lipca 2017
Gry planszowe to nie tylko umilenie dnia bez prądu Image
Gry planszowe to nie tylko umilenie dnia bez prądu

Nagła awaria? Nie masz prą­du? Nic nie szkodzi! Czas odkurzyć gry plan­szowe! A może już czas pomyśleć o kup­nie nowej zami­ast cią­gle prze­gry­wać w Chińczy­ka?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 19 czerwca 2017
Żłobek to samo zło, przedszkole to murowana trauma Image
Żłobek to samo zło, przedszkole to murowana trauma

Biedne dziecko! Musi iść rano do żłobka/przedszkola/szkoły… Prze­cież żłobek to zło, a przed­szkole to wspom­nie­nie naj­gorszego! Obal­am te mity! Uwa­ga: wpis testowany na włas­nych dzieci­ach!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 19 maja 2017
Nie wszystkie gry przegladarkowe są głupie Image
Nie wszystkie gry przegladarkowe są głupie

Dając dziecku kom­put­er z dostępem do inter­ne­tu mamy nadzieję, ze dzię­ki niemu będzie ono przede wszys­tkim czegoś nowego się nauczyć. Rozry­wka – tak, ale nie przede wszys­tkim. Nieste­ty w sieci aż roi się od gier bez więk­szego celu i sen­su. Czy mamy gry przeglą­dark­owe, które nie ogłu­pi­a­ją?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 28 kwietnia 2017
Jak rozmawiać z dziećmi o swojej poważnej chorobie? Image
Jak rozmawiać z dziećmi o swojej poważnej chorobie?

Czy dzieci powin­ny wiedzieć o choro­bie rodz­i­ca? Jak roz­maw­iać z dzieć­mi o swo­jej poważnej choro­bie? Czy zrozu­mieją? Czy będą się bały?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 6 marca 2017