Archiwum wg tagów: wychowanie

Jaką wizję kobiety przekazujesz swoim dzieciom? Image

Jaką wizję kobiety przekazujesz swoim dzieciom?

Nigdy nie byłam typem fash­ion­ist­ki. Nie mnie w głowie były sza­lone zakupy z najnowszych kolekcji czy nowe buty co sezon. Cho­ci­aż lubię kupować nowe ubra­nia czy kom­ponować garder­obę, by pod­kreślić włas­ną kobiecość, nie zas­tanaw­iałam się czy założe­nie rodziny zmieni coś w moim życiu pod tym wzglę­dem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 13 lutego 2017
Co zrobić kiedy dziecko kłamie Image

Co zrobić kiedy dziecko kłamie

Dro­ga od niewin­nego fan­tazjowa­nia do kłamst­wa jest strasznie krót­ka. Jak Arti był mały częs­to wymyślał niest­wor­zone his­to­rie. Był w tym na tyle dobry, że potrafił wciskać kity nawet dorosłym. Jak w przy­pad­ku his­torii, że w ogród­ku piorun zro­bił nam dzi­urę w zie­mi. Nie, nie taki z chmury bur­zowej. Piorun to nasz pies. I to on, Piorun, wykopał dzi­urę na grząd­ce. Fan­tazjowanie jest przy­datne – dzię­ki niemu dziecko potrafi pisać na pol­skim wspani­ałe his­to­rie. Jed­nak co innego kiedy dziecko kłamie. Co wtedy?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 10 lutego 2017
Wada mowy, a może naturalny okres w rozwoju dziecka? Image

Wada mowy, a może naturalny okres w rozwoju dziecka?

Mowa popraw­na dla danego wieku… to znaczy jaka?. Co moż­na uznać za wady mowy w danym okre­sie życia dziec­ka, a co za nat­u­ral­ny okres roz­wo­ju?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 6 lutego 2017
Nie lubię zachowania moich dzieci, bo są dokładnie takie jak ja Image

Nie lubię zachowania moich dzieci, bo są dokładnie takie jak ja

Odd­y­chaj głęboko. Licz d 10. 1… 2 … 3 … To mówię do siebie, kiedy po raz nasty tego dnia Nati marudzi. Rano był płacz, bo nie ta bluzecz­ka, przed auto­busem był płacz, bo chci­ała, bym jechała z nią. Jak odbier­ałam, to płakała, bo się jeszcze nie wys­pała. Potem płakała,…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 30 stycznia 2017
Mój mąż jest lepszym rodzicem niż ja Image

Mój mąż jest lepszym rodzicem niż ja

Ludzie częs­to dzi­wią się, że mąż nie ma nic prze­ci­wko (nie masz kochanie, praw­da?), kiedy wyjeżdżam na całe week­endy, by uczest­niczyć w spotka­ni­ach bloger­s­kich lub kiedy zami­ast zro­bić dwu­dan­iowy obi­ad ślęczę nad książką, bo się uczę. Albo zwycza­jnie czy­tam. Może trochę marszczy nos kiedy jadę na kurs samoo­brony i wracam zmęc­zona i posini­ac­zona. Ale on także jest rodz­icem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 27 stycznia 2017