Wpisy otagowane jako: wychowanie

Mój mąż jest lepszym rodzicem niż ja Image
Mój mąż jest lepszym rodzicem niż ja

Ludzie częs­to dzi­wią się, że mąż nie ma nic prze­ci­wko (nie masz kochanie, praw­da?), kiedy wyjeżdżam na całe week­endy, by uczest­niczyć w spotka­ni­ach bloger­s­kich lub kiedy zami­ast zro­bić dwu­dan­iowy obi­ad ślęczę nad książką, bo się uczę. Albo zwycza­jnie czy­tam. Może trochę marszczy nos kiedy jadę na kurs samoo­brony i wracam zmęc­zona i posini­ac­zona. Ale on także jest rodz­icem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 27 stycznia 2017
Moje dziecko ma obsesję na punkcie gier komputerowych Image
Moje dziecko ma obsesję na punkcie gier komputerowych

Moż­na łat­wo wyobrażać sobie, że w domu nie będzie ani gier kom­put­erowych, ani bajek ani­mowanych. Jed­nak o czym będzie roz­maw­iać Two­je dziecko z rówieśnika­mi w szkole? A jeśli poz­wolisz na granie — to co dalej? Jak nie spraw­ić, by popadło w obłęd?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 25 stycznia 2017
Zamiast karnego jeżyka wyciszający jeżyk Image
Zamiast karnego jeżyka wyciszający jeżyk

Karne krze­sełko w przed­szkolu, karny jeżyk u Super­ni­ani, karny kąt w domu… Różne rodza­je tej samej kary. Różne rodza­je tej samej niedzi­ała­jącej kary. A dlaczego nie dzi­ała? Bo dziecko wcale w tym miejs­cu nie prze­myśli swo­jego zachowa­nia. Potrzeb­ne jest miejsce do wyciszenia, a nie kary.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 16 grudnia 2016
Traktuj dziecko jak dorosłego, ale inaczej Image
Traktuj dziecko jak dorosłego, ale inaczej

Dziecko to tylko dziecko. Ale dziecku należy się sza­cunek, dlat­ego warto w prze­myślany sposób trak­tować je jak dorosłego.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 25 listopada 2016
Warto budować codziennie więź z dziećmi Image
Warto budować codziennie więź z dziećmi

Mamy zab­ie­gane cza­sy. Nie jest w takich cza­sach zbu­dować moc­nej więzi z włas­ny­mi dzieć­mi. Ale tak naprawdę czy kiedykol­wiek było lep­iej? Zawsze zna­j­dowało się coś, co odcią­gało rodz­iców od dzieci i więzi z wiekiem, szczegól­nie gdy latorośle wchodz­iły w wiek nas­to­let­ni, stawały się słab­sze. Kiedy dzieci były małe my, rodz­ice,…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 21 listopada 2016