Wpisy otagowane jako: związek

Dawno planowany spontaniczny wyjazd Image
Dawno planowany spontaniczny wyjazd

Niek­tórzy lubią planować dalekie wyjazdy, inni paku­ją się w min­utę i już mogą jechać w niez­nane. Jed­nak każdy wyjazd to dobra okaz­ja, aby odświeżyć to, co cza­sem z powodu codzi­en­nej rutyny, trochę w związku przy­blakło.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 6 czerwca 2016
Gdy motyle w brzuchu umarły Image
Gdy motyle w brzuchu umarły

Kil­ka miesię­cy czy nawet lat później nadal w okoli­cach most­ka po lewej stron­ie czu­je­my miłe kłu­cie, ale tylko cza­sa­mi. Czyż­by motyle w brzuchu umarły? Co robić, kiedy nie czu­je­my tego miłos­nego stanu za każdym razem, gdy widz­imy part­nera? A może to nor­malne?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 2 czerwca 2016
Dwie połówki pomarańczy Image
Dwie połówki pomarańczy

Podob­no ludzie kocha­ją­cy się powin­ni do siebie pasować, być jak dwie połów­ki pomarańczy. Nie słysza­łam więk­szej bzdury! Gdy­by tak było, więk­szość znanych mi szczęśli­wych par nawet nie pomyślało­by o byciu razem. Co jest więc siłą scala­jącą związek? Papierek? Dziecko? Kredyt? A może coś zupełnie innego?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 10 czerwca 2015
Nie mów do mnie misiu! Image
Nie mów do mnie misiu!

Jaki był twój pier­wszy? Czy tak jak mój: wiel­ki, szorst­ki, z wielki­mi, czarny­mi oczy­ma? A może jak mój ostat­ni: mniejszy, trochę chud­szy, z prezen­tem w dłoni? Twój pier­wszy miś…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 20 maja 2015
Romeo i Julia z PRL-u Image
Romeo i Julia z PRL-u

Małe miasteczko, gdzieś na półno­cy Pol­s­ki. Takie z zamkiem nad Wisłą i grupą PRL-ows­kich blokowisk, w których gnieździ się już drugie pokole­nie. Kiedyś sercem mias­ta był dworzec PKP dowożą­cy ludzi do miast wojew­ódz­kich do pra­cy, dziś życiem tęt­ni już tylko ruch­li­wa dro­ga wojew­ódz­ka oraz pob­lis­ki dyskont, na stacji kole­jowej już tylko młodzież z pob­liskiej szkoły popala cichcem papierosy. W tym miasteczku urodz­ił się Antek, który pokochał Olę.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 14 lutego 2015