Archiwum wg kategorii: S

Jak wyrwać mleczaka? A może niech sam wypadnie? Image

Jak wyrwać mleczaka? A może niech sam wypadnie?

Rusza­ją­cy się ząb to początek nowego eta­pu w życiu malucha. Jak pomóc dziecku? Jak wyr­wać mlecza­ka? A może poczekać aż sam wypad­nie lub iść do den­tysty?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 22 Data | 15 listopada 2017
Jak przestać krzyczeć i czy to wykonalne Image

Jak przestać krzyczeć i czy to wykonalne

Rano wstałam jak rzad­ko prawą nogą. „O, dziś będzie dobry dzień!” powiedzi­ałam w myślach sama do siebie. Postanow­iłam dziś nie krzy­czeć. Właś­ci­wie dobrze mi szło, jak były w przed­szkolu. Ale wystar­czyła chwila braku samokon­troli i nici z przyrzeczenia. Masz poczu­cie winy i przyrzekasz, że następ­nym razem bardziej się postarasz. Brz­mi…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 25 Data | 13 listopada 2017
List otwarty do przemiany materii Image

List otwarty do przemiany materii

Kochana Przemi­ano Materii, czy mnie jeszcze pamię­tasz? Nie dzwon­isz, nie wpadasz na kawę, wiec postanow­iłam do Ciebie napisać…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 39 Data | 6 listopada 2017
Jak wygląda golenie nóg kiedy jesteś mamą Image

Jak wygląda golenie nóg kiedy jesteś mamą

Lubię ogolone, delikatne w dotyku nogi. Jed­nak gole­nie nóg wcale nie jest taki proste kiedy zosta­jesz mamą. To kole­jny etap trud­noś­ci. Prze­jdźmy razem wszys­tkie kro­ki!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 39 Data | 23 października 2017
Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne Image

Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne

Róż? Brokat? Sukien­ki z tiu­lu? Tak, to wszys­tko świat dziew­czynek. Ale to nie koniec. Dziew­czyn­ki to coś więcej niż tylko słod­kie ubra­nia.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 20 Data | 16 października 2017
Tajemnica magii olewania Image

Tajemnica magii olewania

Mało jest porad­ników, które naprawdę od początku do koń­ca są przy­datne w życiu i których porady chce się wcielać w życie. Jed­nym z nich jest “Magia ole­wa­nia” Sarah Knight, która nie bez powodu naw­iązu­je do słyn­nej ksiąz­ki “Magia sprzą­ta­nia” Marie Kon­do.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 33 Data | 11 października 2017
Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście Image

Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście

Każdy boi się zmi­an. To całkiem nor­malne. Najwięk­sze i częs­to nieoczeki­wane zmi­any spo­tyka­ją rodz­iców. W oswo­je­niu się z nimi poma­ga fir­ma Zmi­any Mamy, która powin­na być w każdym mieś­cie. Obec­nie dzi­ała na tere­nie Kosza­li­na.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 17 Data | 29 września 2017