Kategoria: Całkiem emigracyjnie

Czego spodziewać się po emigracji do Wielkiej Brytanii? Image
Czego spodziewać się po emigracji do Wielkiej Brytanii?

Miała być tam 3 miesiące, jest już kil­ka lat. Jak wyglą­da emi­grac­ja do Wielkiej Bry­tanii i życie codzi­enne w małym bry­tyjskim miasteczku? O tym, że moż­na nawet uczyć w szkole, choć przy­jechało się bez zna­jo­moś­ci język, opowie Jus­ta.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 42 Data | 27 grudnia 2017
Codzienne życie w Wietnamie — Kiedy Polska to za mało Image
Codzienne życie w Wietnamie — Kiedy Polska to za mało

Za chlebem, za rodz­iną, z powodu prześlad­owań — powody emi­gracji są różne. Co skłoniło do wyjaz­du w kra­ju Anetę? Poz­na­j­cie jej his­torię i jak żyje się na co dzień w Wiet­namie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 28 Data | 13 grudnia 2017
Polka i codzienne życie w Bangkoku — Kiedy Polska to za mało Image
Polka i codzienne życie w Bangkoku — Kiedy Polska to za mało

Jak być nauczy­cielem w Azji czy jak wyglą­da codzi­enne życie w Bangkoku? Wszys­tko to w wywiadzie mieszka­jącej od dwóch lat w Taj­landii Pol­ki — Zuzy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 24 Data | 29 listopada 2017
Życie w Bawarii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Bawarii — Kiedy Polska to za mało

W uroczym miasteczku o nazwie Spalt w niemieck­iej Środ­kowej Frankonii, gdzie mówi się dialek­tem tzw.: Fränkisch, miesz­ka Doro­ta. Jak jej się żyje w Bawarii?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 30 Data | 8 listopada 2017
Życie na emigracji we Francji — Kiedy Polska to za mało Image
Życie na emigracji we Francji — Kiedy Polska to za mało

Język fran­cus­ki jest podob­no językiem miłoś­ci, ale może też stać się codzi­en­nym jeśli wybierzesz jak Moni­ka życie na emi­gracji we Francji. Jak tam jest?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 28 Data | 18 października 2017