Kategoria: Całkiem emigracyjnie

Polka w Katalonii w dobie referendum niepodległościowego — Kiedy Polska to za mało Image
Polka w Katalonii w dobie referendum niepodległościowego — Kiedy Polska to za mało

Hisz­pa­nia od lat nie pozwala Kat­alonii na odłącze­nie od kra­ju, a Kat­alończy­cy wcale jej decyzji nie ułatwia­ją. Jak żyje się Polce-emi­grantce w Kat­alonii w dobie ref­er­en­dum niepodległoś­ciowego?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 37 Data | 4 października 2017
W Norwegii na stałe — Kiedy Polska to za mało Image
W Norwegii na stałe — Kiedy Polska to za mało

Nie każdy emi­grant wyjeżdża z kra­ju za chlebem. Niek­tórych ciąg­nie do przy­god­ny, innych do spoko­ju. Czym może przy­cią­gać Polaków Nor­we­gia? Na to pytanie odpowia­da Renifer na emi­gracji, Pol­ka, która od kilku­nas­tu lat miesz­ka w tym skan­dy­nawskim kra­ju.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 37 Data | 5 września 2017
Kolumbia oczyma Polki — Kiedy Polska to za mało Image
Kolumbia oczyma Polki — Kiedy Polska to za mało

Kolum­bia brz­mi tak dziko, daleko i gorą­co. A jed­nak Alek­san­dra Andrze­jew­s­ka ma całkiem inne spostrzeże­nia po pon­ad 10 lat­ach mieszka­nia w Bogo­cie. Chce­cie wiedzieć jak wyglą­da Kolum­bia oczy­ma Pol­ki?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 23 sierpnia 2017
Życie we Włoszech — Kiedy Polska to za mało Image
Życie we Włoszech — Kiedy Polska to za mało

Chy­ba pier­wszy raz spo­tykam osobę, która chci­ała wyemi­grować już w dziecińst­wie do kra­ju, w którym miesz­ka! Poz­na­j­cie Alę mieszka­jącą we włoskim miasteczku.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 9 sierpnia 2017
Emigracja do Danii — Kiedy Polska to za mało Image
Emigracja do Danii — Kiedy Polska to za mało

Na rok, na dwa, na zawsze. Nie ważne na jak dłu­go, emi­gru­jąc do Danii zawsze napotkasz na swo­jej drodze na jakieś plusy i minusy. Sprawdź jak żyć w DK!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 26 lipca 2017