Muzyka dla wapniaka i dla smyka

Muzyka dla wapniaka i dla smyka Image

Muzyka dla wapniaka i dla smyka

Muzy­ka łączy pokole­nia, nie każdy jed­nak utwór przy­pad­nie do gus­tu zarówno spoko­jnym dzi­ad­kom, zmęc­zonym rodz­i­com jak i nad­pobudli­we­mu wnuczkowi. Będąc dzieck­iem wraz z siostrą do upadłego słuchal­iśmy kase­ty Jive Bun­ny and The Mas­ter­mix­ers, na której znalazły się zremik­sowane prze­bo­je rock’n’rollowe. Nieje­den syl­west­er, kiedy to rodz­iców nie było w domu, spędzil­iśmy na dzi­kich har­cach przy tej muzyce, chrup­kach i oranżadzie.

Poniżej przed­staw­iam propozy­cję nieśmiertel­nych tanecznych szlagierów, przy których z powodze­niem pląsają także moje dzieci:

  • lata 20′ i 30′

Glenn Miller — Lit­tle Brown Jug

Ray Charles — Hit The Road Jack

Euge­niusz Bodo — Ach te baby

Albert Har­ris — Pan­na Andzia ma wychodne

Hele­na Grossów­na — Ach jak przy­jem­nie

  • lata 40′ i 50′

Gene Kel­ly — Singing in the rain

Tadeusz Schmidt i Ire­na San­tor — Jak przy­go­da to tylko w Warsza­w­ie

Elvis — Hound Dog

  • lata 60′

The Bea­t­les — Help

Chub­by Check­er — Twist again

Lois Arm­strong -What a Won­der­ful World

The Beach Boys — Surfin’ USA

Czer­wone gitary — Nie zadzier­aj nosa

Katarzy­na Sobczyk — Nie bądź taki szy­b­ki Bill

  • lata 70′

Bee Gees — Stayin’ Alive

Vil­lage Peo­ple — Y.M.C.A.

Abba — Mam­ma Mia

Boney M — Rasputin

Wid Cher­ry — Play that funky music

Mary­la Rodow­icz — Mał­goś­ka

Marek Grechuta — Nie dokazuj

  • lata 80′

Bob­by McFer­rin — Don’t Wor­ry, Be Hap­py

Madon­na — Mate­r­i­al girl

Elton John — I’m Still Stand­ing

Michael Jack­son — Beat It

Queen — We will rock you

Andrzej Rosiewicz — Chłop­cy radarow­cy

Lady Pank — Mniej niż zero

  • lata 90′

Dr Alban — It’s my life

Lenny Kravitz — Fly away

Ricky Mar­tin — Livin’ La Vida Loca

Scat­man John — Scat­man (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)

The Prodi­gy — Poi­son

The Spice Girls — Wannabe

Reni Jusis — Zakrę­cona

For­ma­c­ja Nieży­wych Sch­abuff – Lato

  • XXI wiek

Red Hot Chili Pep­pers — Can’t Stop

Gwen Ste­fanie — What You Wait­ing For?

The Black Eyed Peas — Pump it

Goril­laz — 19–2000

Mika — Lol­lipop

Out­Kast — Hey Ya!

Shaki­ra — Waka Waka

LMFAO — Par­ty peo­ple

Pharell Wil­iams — Hap­py

Duck Sauce — Bar­bra Streisand

Brathan­ki — W kinie , w Lublin­ie

Jarzębi­na — Koko, koko Euro spoko

Stra­chy na Lachy — Dzień dobry, kocham cię

Król Julian — Wygi­nam śmi­ało ciało

Tegan and Sara feat. The Lone­ly Island — Every­thing Is AWESOME!!!

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 8 marca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem kulturalnie

Otagowano: