Konfabula
Kochani sąsiedzi, jesteśmy całkiem normalną rodziną, tylko niezdiagnozowaną Image
Kochani sąsiedzi, jesteśmy całkiem normalną rodziną, tylko niezdiagnozowaną

Dzikie wrza­s­ki, pis­ki, skom­le­nie, miaucze­nie? Tak, to u nas. Całkiem nor­mal­na rodz­i­na też cza­sem ma swo­je odchyły. Cho­ci­aż nie, właś­ci­wie zawsze. Kochani sąsiedzi, przyjmi­j­cie przeprosiny…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 23 lutego 2018
Ile zdjęć dziecka postawić na biurku, czyli mama wraca do pracy Image
Ile zdjęć dziecka postawić na biurku, czyli mama wraca do pracy

Kubek z maluchem, zdję­cia na biurku, pul­pit kom­put­era ze słod­ki­mi misi­a­mi. Tak, to właśnie atry­bu­ty mat­ki pracu­jącej zawodowo. Mama wraca do pra­cy, bo chce lub bo musi. Jak to przeżyć bez wyrzutów sum­ienia? Da się?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 21 lutego 2018
Nie traktuję dzieci po równo Image
Nie traktuję dzieci po równo

Jest coś, czego więk­szość rodz­iców więcej niż jed­nego dziec­ka nie powiedzą na głos: że nie trak­tu­ją dzieci jed­nakowo. To wcale nie chodzi o to, że w prezen­tach bożonar­o­dzeniowych jeden ma więcej cukierków od drugiego. Jed­nak pod­sumowu­jąc każdy z nas dochodzi do wniosku, że nie trak­tu­je dzieci po równo.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 16 lutego 2018
Czy do wychowania jest potrzebna wioska? Image
Czy do wychowania jest potrzebna wioska?

Dziecko zosta­je pouc­zone na base­nie przez ratown­i­ka. Jak powinien zachować się rodz­ic? Czy robi­e­nie wszys­tkiego za dziecko jest dobrym pomysłem? Czy do wychowa­nia jest potrzeb­na wios­ka? A może powinien powiedzieć najpierw rodz­i­cowi, że coś jego dziecko zro­biło nie tak?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 14 lutego 2018
Prezent na walentynki, którego nigdy nie powinieneś kupić Image
Prezent na walentynki, którego nigdy nie powinieneś kupić

Prezent na walen­tyn­ki może być tak samo klapą jak i sukce­sem. Jest kil­ka rzeczy, których pod żad­nym pozorem nie powinien kupować w tak roman­ty­cznym dniu mężczyz­na. Uwa­ga, kwiaty i czeko­lad­ki także są na tej liś­cie!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 9 lutego 2018