Life bez stylu, wychowanie bez spiny

Jestem. Tylko to jest ważne Image

Jestem. Tylko to jest ważne

Nie trze­ba warsz­tatów jak Jestem Sen­su­al­na, by poczuć się kobi­etą. Ale nie zawsze moż­na samemu pozbyć się kom­plek­sów czy prob­lemów i powiedzieć sobie JESTEM. Bo tylko to jest najważniejsze!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 8 grudnia 2017
Masz powód, by podkradać mikołajkowe słodycze dzieciom Image

Masz powód, by podkradać mikołajkowe słodycze dzieciom

Jak tylko dzieci idą spać, ja bieg­nę do ich tore­bek, które dostały na mikoła­j­ki i pod­kradam po cukierku. Też tak robi­cie? Od dziś nie czu­j­cie się z tym źle. Jest pon­ad 10 powodów, dla których warto to robić!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 6 grudnia 2017
Czego warto nauczyć dziecko zanim stanie się dorosłe? Image

Czego warto nauczyć dziecko zanim stanie się dorosłe?

Nie tylko licze­nie czy czy­tanie jest ważne, bo w życiu częś­ciej uży­jesz śrubokrę­ta niż cał­ki. Czego warto nauczyć dziecko zan­im stanie się dorosłe?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 4 grudnia 2017
Jak wygląda życie z kilkulatkiem. Poradnik dla bezdzietnych przyjaciół. Image

Jak wygląda życie z kilkulatkiem. Poradnik dla bezdzietnych przyjaciół.

Niełat­wo wytłu­maczyć innym jak wyglą­da życie z kilku­latkiem. Jed­nak jest kil­ka sposobów, by oso­ba nieposi­ada­ją­ca dzieci na włas­nej skórze odczuła jak to jest być rodz­icem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 38 Data | 1 grudnia 2017
Polka i codzienne życie w Bangkoku — Kiedy Polska to za mało Image

Polka i codzienne życie w Bangkoku — Kiedy Polska to za mało

Jak być nauczy­cielem w Azji czy jak wyglą­da codzi­enne życie w Bangkoku? Wszys­tko to w wywiadzie mieszka­jącej od dwóch lat w Taj­landii Pol­ki — Zuzy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 24 Data | 29 listopada 2017