Konfabula
Tych detali z życia mamy przed byciem mamą moje dzieci nie poznają Image
Tych detali z życia mamy przed byciem mamą moje dzieci nie poznają

Są rzeczy, o których warto mówić dzieciom. Przeży­cia, emoc­je, pier­wsza miłość czy przy­jaźń. Lecz cza­sy przed pozostaniem mamą mają swo­je mroczne sekre­ty. Jakich sytu­acji z życia mamy przed cza­sa­mi bycia mamą nie powiem moim dzieciom?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 19 stycznia 2018
Postanowienia noworoczne i racjonalne planowanie wydatków, by zapobiec niespodziankom Image
Postanowienia noworoczne i racjonalne planowanie wydatków, by zapobiec niespodziankom

Postanowienia noworoczne nie muszą być niere­alne. Wystar­czy racjon­al­nie planować wydat­ki i czas, by plan na Nowy Rok był do spełnienia. Jak to zro­bić i o czym pamię­tać?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 23 Data | 17 stycznia 2018
Trzy niezawodne sposoby na oduczenie dziecka od pieluchy Image
Trzy niezawodne sposoby na oduczenie dziecka od pieluchy

Każde dziecko jest inne, ale ja mam trzy nieza­wodne sposo­by na oducze­nie dziec­ka od pieluchy i suche noce. No, na moją trójkę dzi­ałały.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 27 Data | 10 stycznia 2018
Jak ubierać dziecko do przedszkola i dlaczego w przebranie superbohatera Image
Jak ubierać dziecko do przedszkola i dlaczego w przebranie superbohatera

Jak ubier­ać dziecko do przed­szko­la? Czy różowy codzi­en­nie to prze­sa­da? A może prze­branie za Spi­der­mana czy księżniczkę jest jak najbardziej ok? Co na to mówią amerykańs­cy badacze?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 25 Data | 8 stycznia 2018
Żałując macierzyństwa Image
Żałując macierzyństwa

Nie chcieć dziec­ka moż­na. Ale czy moż­na być matką, a nawet bab­cią, a jed­nocześnie nigdy nie chcieć nią zostać? Czy żału­jąc macierzyńst­wa jestem dobrą matką? A może macierzyńst­wem trze­ba się cieszyć, bo to prze­cież powin­ność kobi­ety?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 24 Data | 5 stycznia 2018