Konfabula
Jak zjeść pączki bez oblizywania palców? Image
Jak zjeść pączki bez oblizywania palców?

Podob­no nie da się zjeść pącz­ka bez oblizy­wa­nia pal­ców od lukru czy cukru pudru/ Obal­am ten mit! Znam przy­na­jm­niej 5 sposobów na rącz­ki nieubrud­zone przez jed­zone pącz­ki!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 7 lutego 2018
Kiedy dziecko może zostać samo w domu Image
Kiedy dziecko może zostać samo w domu

Według przepisów tak naprawdę kiedy dziecko może zostać samo w domu? Czy 7-latek sam w domu to nor­ma, czy przewinie­nie? Jak poz­nać, czy dziecko jest gotowe zostać samo w domu? I jak samemu nie osi­wieć?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 39 Data | 31 stycznia 2018
Drugie dziecko jest łatwiejsze w obsłudze niż pierwsze Image
Drugie dziecko jest łatwiejsze w obsłudze niż pierwsze

Widząc oso­by z więk­szą iloś­cią dzieci zas­tanaw­iałam się jak oni to robią, że oga­r­ni­a­ją. Dziś, mając trójkę dzieci, wiem, że wcale nie jest tak trud­no. Jak sobie radzę? Powiem Wam w sekre­cie, że posi­adanie drugiego dziec­ka, czy nawet kole­jnych, jest łatwiejsze niż jedy­na­ka. Oto dlaczego!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 25 Data | 29 stycznia 2018
Trzeba być twardym kiedy dziecko jest chore Image
Trzeba być twardym kiedy dziecko jest chore

Nie jest łat­wo mieć chore dziecko. Trze­ba dawać mu leki, nawet jeśli ich nie lubi. Cza­sem wciskać na siłę. Trzy­mać kończyny kiedy chce uciec spod aparatu­ry, głaskać pod lam­pa­mi do naświ­etleń czy w inku­ba­torze…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 30 Data | 26 stycznia 2018
Mogę się łamać, ale nie złamać Image
Mogę się łamać, ale nie złamać

Jest praw­ie połud­nie, a dzieci nadal chodzą w pidża­mach. Ja zaś od dłuższego cza­su staram się przy­go­tować śni­adanie, szko­da, że każdy budzi się o innej porze i robię już czwarte. A prze­cież zaraz zacznie się dru­ga kole­j­ka, bo pier­wsza obud­zona oso­ba zacznie być ponown­ie głod­na. Tak najchęt­niej bym odpuś­ciła…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 23 Data | 24 stycznia 2018