Jaglane kulki mocy

Jaglane kulki mocy Image

Jaglane kulki mocy

Posi­adanie trój­ki dzieci generu­je nie tylko bała­gan, ale także prob­le­my z dostar­cze­niem jedzenia, a szczegól­nie słody­czy, które będą lubiły one wszys­tkie. No bo Arti nie przepa­da za ptasim mleczkiem, Kinia za batonika­mi mues­li, a Nati, hmmm, no Nati to aku­rat zja­da wszys­tko, nawet cuki­er z cukier­nicz­ki i suchą bułkę przez­nac­zoną do zmie­le­nia. Jeśli do tego dodać chęć zami­any niezdrowych węglowodanów na ich zdrowszą wer­sję to moż­na powiedzieć, że praw­ie poległam. Praw­ie, bo są jeszcze jaglane kul­ki mocy.

Jaglane kul­ki to zde­cy­dowanie moje odkrycie roku. I jako jedy­na zdrowa alter­naty­wa dla słody­czy rzeczy­wiś­cie jest w stanie zastąpić mi każdą słody­cz. Mogłabym je jeść na okrągło! Żebym jed­nak sama nie wyglą­dała jak kul­ka mocy, dzielę się zro­biony­mi kulka­mi z inny­mi.

Poza walo­ra­mi smakowy­mi kul­ki zaw­ier­a­ją samo dobro, czyli kaszę jaglaną. Kasza jaglana jest bard­zo zdrowa, o jej zale­tach może­cie przeczy­tać na blogu Pan­na Ewa. Przepis podany poniżej także jest jej autorstwa. Poza tym w ich składzie mamy najzdrowszy olej na świecie, czyli olej kokosowy oraz znany ze swoich wspani­ałych właś­ci­woś­ci miód.

Jaglane kulki mocy — przepis

1 szk­lan­ka kaszy jaglanej
2 szk­lan­ki wody
1 szk­lan­ka wiórków kokosowych
200g sus­zonych dak­tyli
1 łyż­ka ole­ju kokosowego
1 łyżecz­ka mio­du

Jaglane kulki mocy — wykonanie

Kaszę opłuku­je­my zim­ną wodą. Wrzu­camy do wrzątku razem z dak­ty­la­mi i gotu­je­my do cza­su aż kasza wchłonie cały płyn. Na patel­ni prażymy wiór­ki, ok. 1/3 odsy­pu­je­my do obtoczenia.

Do ugo­towanej kaszy z dak­ty­la­mi doda­je­my wiór­ki, olej kokosowy i miód. Wszys­tko razem blendu­je­my, by nadać im gład­koś­ci. Obtacza­my w pozostałych wiórkach. Wstaw­iamy do lodów­ki.

Przepis moż­na dowol­nie zmieni­ać, doda­jąc do niego ulu­bione owoce sus­zone, orzechy czy karob. Jakie są Wasze ulu­bione słod­kie zdrowe dodat­ki?

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 28 Data | 5 czerwca 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem kulinarnie