Jaką wizję kobiety przekazujesz swoim dzieciom?

Jaką wizję kobiety przekazujesz swoim dzieciom? Image

Jaką wizję kobiety przekazujesz swoim dzieciom?

Nigdy nie byłam typem fash­ion­ist­ki. Nie mnie w głowie były sza­lone zakupy z najnowszych kolekcji czy nowe buty co sezon. Cho­ci­aż lubię kupować nowe ubra­nia czy kom­ponować garder­obę, by pod­kreślić włas­ną kobiecość, nie zas­tanaw­iałam się czy założe­nie rodziny zmieni coś w moim życiu pod tym wzglę­dem.

Dziś patrząc w lus­tro zaczy­nam zas­tanaw­iać się czy jestem tą samą osobą. Bo niby w dowodzie nadal to samo nazwisko, a jed­nak cie­nie pod oczy­ma niczym rasowa pan­da, siate­cz­ka zmarszczek już nie do zamaskowa­nia, mimo że kre­my na półce coraz sil­niejsze. W szafie także zmi­ana sty­lu – koniec niewygod­nego obuwia i kusych, dopa­sowanych bluzeczek. Pociążowy brzuch chowam w tunikach i over­sizach, płas­ka podeszwa to jest to co noszę o każdej porze roku. Nawet przez pewien czas długie, ręcznie robione kol­czy­ki zamieniłam na te małe ze sztyf­ta­mi.

Nigdy nie mal­owałam się zbyt­nio. Szko­da, może ter­az robiłabym to umiejęt­niej, bo z chę­cią zamaskowałabym to i owo wid­niejące na mojej twarzy: cie­nie, prze­bar­wienia, wyprys­ki. Włosy? Nie pamię­tam kiedy ostat­nio byłam i fryz­jera. A nawet jeśli bym poszła, to nie wiem po co: far­bować nie chcę, ści­nać też nie. Może fan­tazyjnie ułożyć? Niekoniecznie, bo nien­aw­idzę środ­ków do styl­iza­cji włosów. Lubię ich nat­u­ral­ność, mogły­by się tylko tak nie puszyć. Kochany fryz­jerze, załatw tylko ten prob­lem.

Ale dzieci podrosły. Dziew­czyn­ki prze­bier­a­ją się dziesięć razy dzi­en­nie w księżniczkowe sukien­ki – mają ich pokaźną kolekcję, o którą dba chy­ba cała dal­sza i bliższa rodz­i­na. Do tego tore­becz­ka, pantofel­ki, kolorowe spin­ki, pasu­ją­ca opas­ka, bezbar­w­na szmin­ka na usta. „Mamo, poma­lu­jesz mi paznok­cie?” — proszą zalot­nie i idziemy do łazien­ki wybrać najbardziej broka­towy laki­er. Malu­je­my jeden paznok­ieć, bo tyle prze­cież star­czy. Szczęś­cie i tak jest nieziem­skie!

Co przekazu­ję moim córkom? Jak widzi mnie syn? Czy będą mieli obraz mat­ki w dresach i z przetłuszc­zony­mi włosa­mi, która nie ma nawet cza­su usiąść na kanapie? A może zobaczą kobi­etę nat­u­ral­ną, w ulu­bionych jeansach, z włosa­mi związany­mi ich gumką w kucyk? A może malu­jącą się codzi­en­nie zan­im wyjdzie po buł­ki do sklepu albo wyrzu­cić śmieci?

Nie chci­ałabym, by to, jak wyglą­da­ją, znaczyło dla nich więcej niż to co robią, czu­ją i co myślą. We wszys­tkim lubię umi­ar – jak trze­ba widzą mnie w maseczce błot­nej na twarzy. Z poma­lowanym okiem i w czer­wonej kiec­ce, bo zbliża się wielkie wyjś­cie. W kwiecis­tej sukience latem i w trekingowych ciepłych butach zimą. W moro w ogród­ku i w kostiu­mie kąpielowym na plaży. Zawsze gotowa do akcji.

Na co dzień nie myślę o tym jak wyglą­dam – lubię pros­totę, wygodę i schlud­ność. Tyle mi wystar­cza. Mam określoną śred­nią wartość poczu­cia włas­nej wartoś­ci. Wiem, że czu­ję się w tym miejs­cu dobrze: z sobą w jeansach i tramp­kach, śmiesznym t-shir­cie. Wiem jak się poruszać, bo nic nie krępu­je moich ruchów, nie muszę uważać na równowagę, bo nie chodzę w szpilkach. Jest mi łatwiej. W innym prze­bra­niu czu­ję się pod pewnym wzglę­dem lep­iej – jestem pięk­na, podobam się sobie bardziej, widzę w sobie tą kobi­etę, którą cza­sem zakry­wam praw­ie męskim stro­jem. Ale też widzę, jak łat­wo o utratę tego uczu­cia pewnoś­ci: wylana kawa na białą sukienkę, potkniecie na schodach, oczko w rajstopach powodu­je, że czu­ję się sama z sobą mniej pewnie.

Chci­ałabym żeby moje cór­ki czuły się piękne. Zawsze.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 13 lutego 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wychowawczo