Łódka na środku jeziora

Łódka na środku jeziora Image

Łódka na środku jeziora

Pięk­na zło­ta jesień nas­tra­ja do spac­erów. Całe rodziny bie­ga­ją po parku, zbier­a­ją kasz­tany i żołędzie, kolorowe liś­cie klonu. Kacz­ki zbier­a­ją się w sta­da, pewnie niedłu­go odlecą na połud­nie. Wys­zliśmy i my. Szczegól­nie urokli­we jest małe jeziorko w pobliżu naszego domu. W środ­ku lasu, ciche i spoko­jne.

Tego dnia nie byliśmy tam sami. Na środ­ku jezio­ra bujała się mała łód­ka rybac­ka, a w niej rodz­i­na: mat­ka, ojciec i syn. Wszyscy z węd­ka­mi jak na prawdzi­wych fanów świeżo złowionej ryb­ki przys­tało. Maluch ochoc­zo machał kijem, płosząc przy tym sta­da wod­nego ptact­wa, które skryło się w szuwarach. Jego perlisty śmiech sły­chać było aż na brzegu. Nati też chci­ała tak popły­wać, lecz my nie mieliśmy łód­ki, a wypoży­czal­nia o tej porze roku była już zamknię­ta.

Rzu­cal­iśmy właśnie kamyka­mi do wody, kiedy z odd­ali usłyszeliśmy krzyk. Dopiero ter­az zauważyliśmy, że w łód­ce został sam ojciec. Patrzył w pan­ice to po prawej, to po lewej bur­cie i nie wiedzi­ał co ma zro­bić. Dla nas było zbyt daleko, by pomóc. Mogliśmy tylko zadz­wonić po pogo­towie. Nasz spac­er się skończył w momen­cie przy­by­cia jeszcze straży pożarnej i nurków. Nie chci­ałam, by dzieci to oglą­dały, cho­ci­aż Arti aż piszczal na widok wozów strażac­kich. Zostaw­iliśmy służ­by ratown­icze i węd­karza, mam­roczącego pod nosem „oni nie umieli pły­wać, oni nie umieli pły­wać”.

Na drug dzień w lokalnej gaze­cie ukazał się artykuł o top­iel­cach. Rzeczy­wiś­cie nie umieli pły­wać. Kobi­eta zach­wiała się i wpadła z jed­nej strony łód­ki, chłopczyk z drugiej. W tym samym momen­cie. Ojciec mógł ratować tylko jed­no z nich, jed­nak nie wiedzi­ał które. Jego niezde­cy­dowanie kosz­towało dwa życia. Jed­nak czy ura­tował­by jakiekol­wiek? Tego nikt nie wie.

Spy­tałam męża co zro­bił­by w takiej sytu­acji. Mil­czał. Na szczęś­cie ja potrafię pły­wać.

Spy­tałam męża co zro­bił­by, jeśli zaszłabym w ciążę, która zagrażała­by moje­mu życiu. Mil­czał. Ja też. Bo nie wiem.

Fot. garyt70, CC BY 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 7 października 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poważnie