Macierzyństwo jest obrzydliwe

Macierzyństwo jest obrzydliwe Image

Macierzyństwo jest obrzydliwe

Zdarzyło się to zaled­wie wczo­raj, ale nie był to pier­wszy raz. Moje dziecko sto­jące obok szaf­ki z śmiet­nika­mi – sor­tu­je­my śmieci – wolało podać zas­markaną chus­teczkę mi niż wyrzu­cić ją do kosza. Oby­d­wo­je mieliśmy tak samo daleko do „stre­fy zrzu­tu”. Lekko poiry­towana odburknęłam „Nie jestem śmiet­nikiem!”, ale ter­az tak sobie myślę, że okła­małam moje dziecko. Bo prze­cież jestem, sami zobacz­cie!

Moja torebka to worek na śmieci

Dams­ka tore­b­ka to prawdzi­wa przepast­na jask­inia. Mieś­ci się w niej wszys­tko: kamy­ki i szkieł­ka zebrane na spac­erze, zabawka, która już była „za cięż­ka”, by nieść ją dalej, mil­iard bard­zo ważnych papierków po cukierkach i obrazków z gum balonowych, nad­gryzione słody­cze, 1 grosz znaleziony na ścieżce, zużyte chus­tecz­ki higien­iczne i tona paragonów. Do tego cza­sem moż­na doliczyć pusty port­fel, mul­ti­tool czy pil­nik do paznok­ci. Tak jak w worku na śmieci.

Zjadam resztki z posiłku moich dzieci

To chy­ba zmo­ra każdego rodz­i­ca, cho­ci­aż chodzą słuchy, że to mężczyźni wiodą prym w pochła­ni­a­n­iu resztek ze stołu. Otóż u mnie aku­rat ja zawsze naw­inę się na ostat­niego gryza kotle­ta, ostat­ni kęs chle­ba z szynką czy ostat­nią sztukę brokuła. Nie lubię marnowa­nia jedzenia, a że zawsze za dużo ugo­tu­ję, to zamieni­am się w śmiet­nik.

Moja ręka to chusteczka

Od kiedy stałam się matką moim dło­niom doszła nowa funkcjon­al­ność: czyszcze­nie powierzch­ni. Dłonią moż­na nie tylko zetrzeć okrusz­ki ze stołu, ale po odpowied­nim jej naślin­ie­niu (fuuu!) zmazać brud na buzi dziec­ka, a nawet, trud­no się do tego przyz­nać, wytrzeć nos jak braku­je bardziej higien­icznych środ­ków. Cóż, ja mogę wytrzeć się później w coś, co zna­jdę w tore­bce, a unikam wytar­cia nosa dziec­ka w samą siebie, tapicerkę kanapy czy rękaw od bluz­ki.

Nic co ludzkie nie jest mi obce

Czyli w skró­cie: czyszczę wszys­tko, co moje dzieci mogły umazać w trak­cie biegun­ki, jelitów­ki, ule­wa­nia i wymiotów. Ten punk raczej nie nada­je się do rozwinię­cia.

Obrzy­dli­we jest to macierzyńst­wo! 

Fot. Alex Holyoake, CC BY 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 12 grudnia 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wesoło