Poradniki,  Zdrowie

Pierwsza wizyta u specjalisty – logopeda

Wizyty u logopedy stały się dla nas codziennością. Arti nie wymawiał długo R i miał problem z pionizacją języka, Kinia sepleniła głoski szumiące, a Nati po niej powtarza. Postanowiłam zaradzić nieprawidłowej mowie i jesteśmy pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której prowadzone są zajęcia logopedyczne. Dodatkowo też mają ćwiczenia w przedszkolu. Czy warto męczyć dzieci wizytami u logopedy?

Po co potrzebny jest logopeda?

Rozwój mowy przebiega etapowo i do logopedy można zgłosić się właściwie w każdym momencie, gdy zaniepokoi nas coś w rozwoju dziecka.

Schemat rozwoju mowy, według współczesnej wiedzy logopedycznej:

 • półroczne dziecko powinno reagować na swoje imię
 • 12 miesięczne dziecko powinno wypowiadać pierwsze słowa
 • 2-latek powinien podejmować próby posługiwania się zdaniami
 • 3 i 4-latek powinien doskonalić zdolność posługiwania się złożonymi zdaniami
 • 5-latek powinien mówić wszystkie głoski prawidłowo, szczególnie sz, cz, dż, ż
 • pomiędzy 5 a 6 rokiem życia może kształtować się głoska „R”

Czego spodziewać się podczas wizyty?

Przebieg wizyty u logopedy obejmuje kilka etapów:

1. wywiad z rodzicami/opiekunami

Logopeda podczas pierwszej wizyty może pytać o:

 • przebieg ciąży i brane przez matkę leki
 • poród, czy był naturalny i jak przebiegał
 • ocenę stanu zdrowia dziecka po urodzeniu (uszkodzenia, waga, punkty w skali Apgar, podejrzenie niedotlenienia – informacje te znajdują się w wypisie ze szpitala, a także często w książeczce zdrowia dziecka)
 • rozwój dziecka: w którym miesiącu dziecko uśmiechnęło się świadomie, raczkowało, zaczęło chodzić, gaworzyć, powiedziało pierwsze znaczące słowo, zaczęło mówić zdaniami
 • choroby dziecka (przeziębienia, anginy, zapalenia uszu), czy przebywało w szpitalu, miało operacje
 • karmienie (piersią czy butelką), jak reagowało na rozszerzanie diety i jak radzi sobie z jedzeniem łyżeczką
 • występujące w rodzinie wady wymowy i opóźnienia

2. badanie wypowiadania przez dziecko głosek

Najczęściej logopeda ma zestaw obrazków, które dziecko nazywa. Obrazki są tak dobrane, aby każda głoska pojawiła się na początku, na końcu i w środku wyrazu.

Zanim wybierzemy się do logopedy powiedzmy dziecku, że będzie oglądało różne rysunki i opisywało, co na nich widzi. Uspokójmy je, że jak czegoś nie zna, lepiej by powiedziało o tym lekarzowi.

3. badanie aparatu mowy dziecka

Logopeda sprawdza jak giętki i sprawny jest język, jakie podniebienia ma dziecko, czy ma prawidłowy zgryz oraz długie i elastyczne wędzidełko. Zwykle lekarz wymyśla zabawę, podczas której dziecko wykonuje odpowiednie ćwiczenia. Niekiedy jednak może okazać się konieczne włożenia palca czy szpatułki do buzi, czego nie lubią z reguły dzieci. Warto przygotować na to dziecko i poćwiczyć z nim np. wytykanie języka, otwieranie buzi, dotykania wnętrza jamy istnej językiem. Poinformujmy dziecko, że lekarz może chcieć sprawdzić język.

4. sprawdzenie rozumienia słuchu fonematycznego oraz umiejętności samodzielnego wypowiadania się.

Słuch fonematyczny pozwala człowiekowi rozróżniać i przetwarzać mowę na znaczenia. Podczas tej części wizyty logopeda będzie przykładowo sprawdzał czy dziecko rozróżnia ze słuchu słowa „góra” i „chmura”.

Pod koniec pierwszej wizyty logopeda powinien poinformować rodziców o swoich spostrzeżeniach, przedstawić zagrożenia i ewentualnie zaproponować terapię. Pamiętajmy, że zawsze możemy prosić o opinię na piśmie oraz informacje do przekazania w przedszkolu do dalszej terapii także w tej palcówce.

Podczas wizyty u logopedy zwykle obecny jest rodzic. Jeśli dziecku łatwiej współpracować, może wziąć na spotkanie ulubioną zabawkę czy siedzieć na kolanach rodzica.

Fot. Ky, CC BY 2.0