Zamienniki przekleństw — 25 przykładów dla każdego rodzica

Zamienniki przekleństw — 25 przykładów dla każdego rodzica Image

Zamienniki przekleństw — 25 przykładów dla każdego rodzica

Być może obra­cam się w niewłaś­ci­wym towarzys­t­wie, niem­niej jed­nak nie znam oso­by, która nie wyraz­iła­by choć­by raz swo­jego gniewu, deza­pro­baty czy bezsil­noś­ci soczystym słowem na K. Tym samym, które ochoc­zo uczymy obcokra­jow­ców. W pewnym momen­cie naszego życia pojaw­ia­ją się dzieci, czy to własne czy zna­jomych. Pojaw­ia się też prob­lem, bo przy dzieci­ach się nie przek­li­na. Przes­ta­je­my rzu­cać mięsem na pra­wo i lewo. Sta­je­my się językowy­mi wege­tar­i­ana­mi. A dobrze zbi­lan­sowana dieta wege­tari­ańs­ka wyma­ga zbi­lan­sowa­nia, dieta słow­na — zami­en­ników przek­leństw.

Zamienniki przekleństw, które powinien znać choćby ze słyszenia każdy rodzic

Dzieci może i nie słyszą jak zagani­asz je do łóżek lub każesz przyjść po codzi­en­na dawkę tranu, niem­niej jed­nak doskonale reagu­ją na wszelkie wzmi­an­ki o słody­czach oraz przek­leńst­wach. Jak uniknąć wpad­ki? Uży­wa­jąc zami­en­ników, jas­na jego mać!

Zami­en­ni­ki moż­na łat­wo podzielić na kil­ka grup:

Botaniczne

 1. Urwał nać
 2. Orzeszku włos­ki
 3. Papryku­jesz

Zoologiczne

 1. Moty­la noga
 2. Kur­cza­cz­ki
 3. Kur­cze blade
 4. W mordę jeża
 5. Kur­ka wod­na
 6. Pomer­dało mi się
 7. Kaczy kuper

Filozoficzne

 1. Ja cię nie mogę
 2. A niech to szlag
 3. Do dias­ka
 4. Kurde bal­ans
 5. Ja cię kręcę
 6. Jed­wabiś­cie

Budowlane

 1. Jas­ny gwint
 2. Kur­cze blasz­ka
 3. Ale urwał
 4. A niech mnie drzwi ścis­ną
 5. Holen­der

Hammurabiego

 1. Kij ci w oko
 2. Kij ci w szprychy
 3. Ugryź się w ucho/łokieć
 4. Niech to kule biją

Meteorologiczne

 1. Do stu piorunów
 2. Niech to dun­der świśnie
 3. Kurt­ka na wacie

Fot. Stu­art Heath, CC BY 2.0

Jakieś dodatkowe propozy­c­je?

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 4 lutego 2015

kategorie i tagi