Poradniki,  Prawo i rodzina

Zasiłek opiekuńczy NAJNOWSZE ZMIANY

Można powiedzieć, że mam szczęście, bo jeśli zamkną szkołę czy przedszkole moich dzieci, jestem w domu. Posiadanie mamy pracującej w domu jest czasem zbawienne. Ale jeśli pracujesz, a nie ma kochanej babci czy cioci pod ręką, która zajęłaby się Twoimi dziećmi, to jest wyjście. Specustawa koronawirusowa daje nowe możliwości pracującym rodzicom, którym będzie przysługiwało więcej dni wolnych od pracy objętych zasiłkiem opiekuńczym. Dni, które nie wliczają się do dotychczasowych limitów.

Zasiłek opiekuńczy przed specustawą – tak było

Nowe prawo obowiązuje od 8 marca i opisuje rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przed jego wprowadzeniem każdy rodzic lub opiekun prawny miał możliwość pobierania przez 60 dni w roku kalendarzowym zasiłku jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 14 lat, 14 dni jeśli to 14 latek, 30 dni jeśli chore jest dziecko niepełnosprawne, które ma więcej niż 14 lat i nie ukończyło 18 lat.

Zasiłek można było otrzymać wyłącznie jeśli spełniało się oba warunki:

  1. nie możesz pracować, ponieważ opiekujesz się chorym dzieckiem, oraz jesteś jego rodzicem / jesteś jego rodzicem adopcyjnym / jesteś jego rodzicem zastępczym / jesteś jego opiekunem prawnym / nie jest to twoje dziecko, ale wychowujesz je i utrzymujesz,
  2. masz ubezpieczenie chorobowe i jesteś pracownikiem na umowie o pracę / jesteś zleceniobiorcą lub z nim współpracujesz / wykonujesz pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej / prowadzisz działalność pozarolniczą albo współpracujesz z taką osobą / jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych / jesteś osobą duchowną.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.)

UWAGA! Najnowsze zmiany, które niedługo wejdą w życie, obejmują też ubezpieczonych w KRUS! Aktualizacja na dniach, obecnie mamy zapowiedź wejścia w życie przepisu uprawniającego rolników do zasiłku opiekuńczego z powodu pandemii.

Treść insertujących nas, rodziców, artykułów specustawy

Art. 3.

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Art. 4.

1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.

Oznacza to, że do standardowych wymienionych w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dni może przysługiwać dodatkowy zasiłek przez okres 14 dni.

Specustawa koronawirusowa weszła w życie 8 marca 2020 roku. Pełna treść dostępna tu: https://www.infor.pl

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek dostanie tylko jeden z rodziców /opiekunów – ten, który złoży wniosek w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów. Nie dostaniesz zasiłku, jeśli inne osoby z rodziny, z którymi mieszkasz, mogą opiekować się chorym dzieckiem. Zasada ta nie obowiązuje, jeśli dziecko ma mniej niż 2 lata.

Kiedy można liczyć na zasiłek opiekuńczy?

Na zasiłek mogą liczyć płacący składki ZUS, którzy nie mogą wykonywać pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły jeśli dziecko nie skończyło 8 lat, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub innego dziennego opiekuna.

Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Są dwie możliwości. Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą wniosek o zasiłek opiekuńczy można złożyć w siedzibie ZUS lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS . Jeśli jesteś pracownikiem na umowie o pracę lub umowie zlecenia, twoją wypłatą zasiłków zajmuje się pracodawca. W tym przypadku wystarczy złożyć w dziale kadr wniosek na formularzu Z-15A.

Wniosek pobierzesz TUTAJ: Gotowy wniosek o zasiłek opiekuńczy

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jest on liczony także w dni wolne od pracy, kiedy opiekujesz się chorym dzieckiem. Podstawą do naliczania jest przeciętna pensja z ostatnich 12 miesięcy.

Odmowa zasiłku – i co teraz?

Oczywiście ZUS może podważyć zasadność takiego zasiłku. Miałam taki przypadek, kiedy będąc z kilkumiesięczną Natką w szpitalu poza moim miejscem zamieszkania (ja byłam na macierzyńskim) ze starszą córką, która nie chodziła jeszcze do przedszkola, ale miała już ponad 2 lata, zajmował się pracujący mąż. W takim wypadku pozostaje jedynie odwołanie się i czekanie. Odwołanie składasz za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to jeden miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Sprawdź inne prawa pracownicze przysługujące rodzicom.

Fot. Kourtlyn Lott, CC BY-ND 2.0