Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8

  Strona główna  /  Dla dzieci  /  Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8

Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8 Image

Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo — Małe mole książkowe #8

Wszys­tkim dzieciom zakochanych w Kubu­siu Puchatku oraz loko­mo­ty­wie Tomku pole­cam poniższe serie ksi­ażeczek.

1. Seria Dis­ney Kubuś i Przy­ja­ciele. Nakle­jkowe sza­leńst­wo, Wydawnict­wo Egmont

Ja posi­adam trzy książecz­ki tej serii:

 • Niech żyje współpra­ca
 • Mów, co czu­jesz
 • Słuchaj, Tygrysie!

Są to kilku stron­i­cowe pozy­c­je, boga­to ilus­trowane, opowiada­jące o przy­go­dach misia o małym rozumku i jego garst­ki przy­jaciół. Dzię­ki nim czytel­nik poz­na­je m.in. jak współpra­cow­ać, jak mówić o swoich uczu­ci­ach, dlaczego warto słuchać. Na końcu każdej his­torii zna­j­du­je się wesoły wier­szyk z przesłaniem oraz “Puchatkowa lekc­ja”.

2. Seria Tomek i przy­ja­ciele, Wydawnict­wo Egmont, 2008

W skład serii wchodza następu­jące pozy­c­je:

 • Hipek przy­by­wa na ratunek
 • Tomek, Kuba i czer­wony balon
 • Edek przy­by­wa z pomocą
 • Tomek, Piotrek i mysz­ka
 • Tobik i małe owiecz­ki
 • Tomek w opałach
 • Piotrek i naw­ied­zona kopal­nia

Są to kilkus­tron­i­cowe książ­ki z twar­da oprawą, czytel­nym drukiem i real­isty­czny­mi obrazka­mi maki­ety z baj­ki telewiz­yjnej “Tomek i przy­ja­ciele”. Każ­da z nich opowia­da jed­ną z his­torii dziel­nej małej loko­mo­ty­wy.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: