Poradniki,  Prawo i rodzina

Sprawdź, czy możesz korzystać z darmowej porady prawnej

Pracując na etacie w fundacji pomagającej przedsiębiorcom z Koszalina często spotykałam klientów, którzy narzekali na barak albo bardzo utrudniony dostęp do darmowego poradnictwa prawnego. Jedynym sposobem było wtedy cierpliwe czekanie na dyżur prawnika w gazecie czy też w biurach poselskich. Od początku stycznia 2016 w miastach, gminach i powiatach pojawiły się punkty, w których przynajmniej przez 4h dziennie w dni robocze prawnicy doradzają w sprawach prawa karnego czy cywilnego. Kto może skorzystać z ich pomocy? Gdzie jej szukać?

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Ustawa (Dz.U. 2015 poz. 1255) ściśle określa komu może przysługiwać darmowa pomoc prawna. Przede wszystkim są to osoby, którym o kresie do 12 miesięcy przed udzieleniem porady przysługiwało świadczenie z pomocy społecznej, młodzież do 26. roku życia i seniorzy po 65 roku życia, kombatanci i weterani, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny czy też ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych czy awarii technicznych.

Aby skorzystać z pomocy trzeba przedstawić prawnikowi swój dowód osobisty oraz dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa. Może to być np. decyzja o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej. W przypadku katastrof osoba poszkodowana otrzymuje pomoc na podstawie oświadczenia.

Gdzie można uzyskać darmową poradę prawną?

Darmowej pomocy prawnej w miastach i powiatach będą udzielać adwokaci i radcowie prawni, a w szczególnych sytuacjach także upoważnieni aplikanci adwokaccy i radcowscy. Punkty takie mogą znajdować się w ośrodkach pomocy społecznej, szkołach, urzędach miast i gmin itp. Na stronie darmowapomocprawna.ms.gov.pl można sprawdzić gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższy taki punkt i w jakich godzinach jest otwarty.

Zakres darmowej pomocy prawnej

Radcy prawni i prawnicy w punktach darmowego doradztwa prawnego przede wszystkim doradzają w sprawach karnych i cywilnych. Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe mogą udzielać także porad z innych dziedzin np. prawa celnego, handlowego, dewizowego czy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Niemniej prawnicy z takich punktów nie mogą być pełnomocnikami w sądach.

Prawnicy podczas konsultacji udzielą informacji nt. stanu prawnego problemu, wskażą jakie uprawnienia i obowiązki ma dana osoba, mogą przedstawić sposoby rozwiązania problemu prawnego oraz sporządzić projekt pisma, w tym także pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu lub ustanowienia adwokata. Prawnik udzielający bezpłatnej porady nie może być pełnomocnikiem w sądzie ani pomóc pisać pisma procesowe w toczących się postępowaniach.

Radca prawny czy adwokat?

Jeśli otrzymaliśmy pomoc warto zwrócić uwagę, że nie wszędzie przyda nam się pomoc adwokata, a wystarczy radca prawny. Na pierwszy rzut oka są to tożsame profesje, jednak już np. w przypadku spraw karych czy skarbowych reprezentować może nas tylko adwokat.

Głównym zadaniem radcy prawnego jest zastępstwo procesowe W naszym imieniu, dzięki pełnomocnictwu, może on stawić się za nas w sądzie. Może także udzielić odpłatnej porady prawnej. Adwokaci także mogą udzielać pomocy prawnej i występować w imieniu jakiejś ze stron, jednak w odróżnieniu od radców prawnych ma możliwość obrony oskarżonego w sprawie karnej czy podatkowej. Jeśli posiadasz firmę warto także zasięgnąć porady adwokata podczas tworzenia skomplikowanych umów i podczas zawierania spółek. Czasem warto skorzystać z takiej pachowej pomocy, gdyż koszty często są mniejsze niż błędy, na jakie można narazić się podczas zawiłych transakcji handlowych czy procesów sądowych.

Fot. wp paarz, CC BY-SA 2.0

W tekście znajduje się link reklamowy.