Poradniki,  Wychowanie

Dobre zwyczaje dla dzieci

Wychowywanie dzieci może być satysfakcjonującym doświadczeniem, ale wiąże się to również z dużą odpowiedzialnością . Arystoteles słusznie powiedział: „Dobre nawyki powstałe w młodości czynią różnicę.” Tak więc, jeśli wychowamy dziecko dobrze, gdy dorośnie stanie się szczęśliwym i dojrzałym dorosłym.

Wielu rodziców uważa, że wychowanie tzw. twardą ręka zapewni wzorowe zachowanie. Jest to dalekie od prawdy, ponieważ takie podejście ma wiele wad. Dziecko gdy dorośnie będzie albo uległe albo zawzięte. Z drugiej strony podejście bardzo pobłażliwe, w niektórych przypadkach, może stłumić prawidłowy osąd dziecka.

Rodzice, którzy kochają swoje dzieci, będą codziennie rozmawiać z nimi i właściwie dyscyplinować. Trzeba im pokazać jakie to są te dobre zwyczaje i nawyki. Jako rodzic, musisz również zachęcić dziecko do wprowadzenia tych nawyków w codzienne życie. Istnieje pewna etykieta, którą dziecko musi rozwijać, aby móc w przyszłości być odpowiedzialnym, niezależnym i wykształconym.

Dobre zwyczaje dla dzieci:

Zdrowy tryb życia

Dziecko musi być poinformowane o znaczeniu jedzenia warzyw i innych pożywnych potraw. Powinno zrozumieć, że codzienne ćwiczenia lub gry na świeżym powietrzu są niezbędne dla dobrego zdrowia. Ponadto uświadom dziecku złe nawyki, takie jak palenie, picie lub narkotyki. Wytłumacz mu jak szkodliwe dla jego zdrowia są te używki.

Szacunek

Dzieci rodzą się niewinnie i są naprawdę dobrymi obserwatorami. Odbierają sygnały i instrukcje, jak żyć, dostrzegając otoczenie. Muszą być uczone szanowania nie tylko starszych, ale także dzieci z ich grupy wiekowej. Powinny być uprzejme i pełne szacunku podczas rozmowy z innymi. Najlepszym sposobem, aby zaszczepić ten zwyczaj u dziecka jest mieć szacunek do siebie i dziecka. Jako rodzic, Twoim obowiązkiem jest dobry przykład dla twojego dziecka, tylko wówczas dziecko będzie słuchać starszych.

Zachowanie

Często oglądamy dzieci zachowujące się z dużą agresją i arogancją, nękające młodszych. Napady złości również wynikają ze skłonności do bycia upartym. Jeśli zauważysz te cechy u dziecka, to czas, aby usiąść i uświadomić mu, że jego zachowanie wobec innych jest błędne i że powinno traktować wszystkich równomiernie. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko jest agresywne, pomóż mu rozwijać zwyczaj kontrolowania gniewu i naucz jak ma się wyciszyć. Ponadto, jako rodzic, powinieneś być czujny o bezpieczeństwo Twojego dziecka i chronić je przed zastraszaniem przez innych.

Być człowiekiem

Dziecko musi być nauczone być pokornym, kochającym i traktować wszystkich w równym stopniu. Dzieciak, które jest pomocny ma też w sobie pokorę. Zwyczaj pomagania starszym osobom, np. dziadkom w różnych sytuacjach, takich jak noszenie zakupów lub pomoc w przejściu przez ulicę nauczy dziecko pokory i szacunku. Nie może również być okrutne wobec zwierząt i powinno nauczyć się współczucia i przebaczania.

Higiena osobista

Poza tymi nawykami, utrzymanie podstawowej higieny kształtuje także osobowość dziecka. Powinno zawsze myć zęby przed pójściem do łóżka, zakrywać usta podczas kaszlu lub kichania, prawidłowo myć ręce przed i po posiłku, a także po wizycie w łazience.

Prawdomówność

Naucz dzieci, by zawsze mówiły prawdę, ponieważ kłamstwo skomplikuje sytuację. Muszą nauczyć się przyznawać się do złego postępowania, czy to celowego czy przypadkowego. Powinny się nauczyć przepraszać, zamiast płakać i / lub uciekać.

Uprzejmość

Oprócz powyższych cech, dziecko musi nauczyć się włączać cztery magiczne słowa do codziennego słownika: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję” i „mile widziane”. Również dziecko nie powinno przerywać starszym, gdy mówią.

Uważaj na słownictwo

Dziecko musi powstrzymać się od obrażania osób dorosłych lub innych dzieci. Musi nauczyć się nie używać obraźliwego języka. To jest coś, czego musisz je nauczyć jako rodzic, bardzo ostrożnie. Podczas oglądania gry lub dyskutowania o czymś nie należy przeklinać przy swoich dzieciach, ponieważ szybko łapią te rzeczy, a zanim się zorientujesz, mogą zawstydzić Cię przed innymi.

Pewność siebie

Rodzice muszą pracować nad zaszczepieniem pewności siebie u dzieci. Jest to ważne, ponieważ wiele wad charakteru występuje z powodu niskiej samooceny. Trzeba ich nauczyć, by doceniały poczucie własnej wartości innych i nigdy nie oddawać się żadnym zachowaniom, które mogą zaszkodzić wizerunkowi kogoś innego. Dziecko nie powinno oceniać wyglądu lub statusu innych osób. Kolejnym dobrym nawykiem jest nauczanie go, aby nigdy nie oceniał ludzi na podstawie ich wartości nominalnej.

Ciesz się czytaniem

Naucz dzieci zdobywania nowej wiedzy. Niech czytają co najmniej jedną nową książkę co trzy miesiące, a potem spisywały w zeszycie to co nauczyły się z książki. Czytanie z pewnością zajmie im czas, poprawi wyobraźnię i zwiększy ich słownictwo.

Niezależność

Dorosłe życie może być skomplikowane, jeśli nie nauczysz swoich dzieci podstawowych umiejętności przetrwania, takich jak gotowanie, mycie, czyszczenie, wartość pieniądza, zdrowe myślenie, punktualność i robienie rzeczy samemu. Jeśli tego nie zrobisz, ciągle będą polegać na tobie. Zacznij naukę odpowiedzialności od małych rzeczy i nagradzaj je za realizacje powierzonych im zadań.

Wdzięczność

Możesz poprosić dziecko o przypomnienie wszystkich dobrych rzeczy, które miały miejsce w ciągu dnia i naucz dziecko wdzięczności za nie. Jest tak wiele rzeczy, które uważamy za oczywiste, takie jak rodzina, żywność, ubrania, schronienie, energia elektryczna, woda, pieniądze, zdolność do czytania i pisania itp. Nauczcie swoje dziecko, by było wdzięczne za te rzeczy, co z kolei będzie podwaliną, aby stało się odpowiedzialnym dorosłym.

Nauczanie dobrych nawyków zapewni, że małe dzieci staną się zdyscyplinowane, kochające i opiekuńcze.Nie tylko będą mieć  siłę, by zmierzyć się ze światem, ale także możliwości by osiągnąć sukces w życiu.

Fot. winghtbrosfan, CC BY 2.0

Artykuł napisany pod patronatem sklepu dla dzieci puppo.pl/ – internetowy sklep dla dzieci.