Nie lubię zachowania moich dzieci, bo są dokładnie takie jak ja

Nie lubię zachowania moich dzieci, bo są dokładnie takie jak ja Image

Nie lubię zachowania moich dzieci, bo są dokładnie takie jak ja

Odd­y­chaj głęboko. Licz d 10. 1… 2 … 3 … To mówię do siebie, kiedy po raz nasty tego dnia Nati marudzi. Rano był płacz, bo nie ta bluzecz­ka, przed auto­busem był płacz, bo chci­ała, bym jechała z nią. Jak odbier­ałam, to płakała, bo się jeszcze nie wys­pała. Potem płakała, bo nie wiedzi­ała, czemu pac­nęła mnie ręką po głowie. W końcu – bo ją nogi bolą itd. Ter­az – bo nie roze­brałam jej butów w takiej kole­jnoś­ci jak chci­ała tylko odwrot­nie. Ale ja już miałam dosyć, naprawdę dosyć…

Wtedy sobie przy­pom­ni­ałam, że dokład­nie tydzień wcześniej mąż odłożył mis­ecz­ki od płatków w inne miejsce niż są zazwyczaj, a ja, tak samo jak Nat­ka ter­az, mu marudz­iłam, że zro­bił inaczej. Od tego cza­su przy każdej nadarza­jącej się okazji widzi­ałam moją nieper­fek­cyjność w tej małej mini-mnie. W mojej córce.

Jak mogę wyma­gać kon­trolowanie swoich emocji od 3-lat­ki, sko­ro mnie, pon­ad 30-let­niej kobiecie, nie zawsze, a właś­ci­wie najczęś­ciej, nie uda­je się dokon­ać tej sztu­ki? Tyle mamy ze sobą wspól­nego: oby­d­wie nie potrafimy usiedzieć w miejs­cu, lubimy ruch i ryzykowne sporty jak chodze­nie po drzewach czy nurkowanie. Oby­d­wie jesteśmy zawz­ięte i nie prosimy innych o pomoc, póki nie rozpłaczemy się z bezsil­noś­ci. Tak, mnie też to cza­sem się zdarza.

Pod­czas kole­jnej awan­tu­ry – tym razem o ilość ketchupu na pizzy – wyszłam z poko­ju, a do akcji wkroczył mąż. Spodziewałam się ryku, rozbi­janych talerzy czy choć­by marudzenia. Nie było nic. Poroz­maw­iali, a Nat­ka, może z lekkim fochem, jakoś przełknęła infor­ma­cję, że więcej ketchupu nie potrze­ba lać na ten ostat­ni kawałek. Byłam w szoku.

Kiedy dzieci poszły spać musi­ałam wydusić z niego sekret:
— Jak to zro­biłeś?
— Co?
— Jak tak szy­bko uspokoiłeś Natkę? To było jak magia! A też tak chcę!
— Cóż, lata doświad­czeń!
— Taaa, jasne, kiedy niby…
— Wiesz, ona jest zupełnie jak Ty. A z Tobą mam już pon­ad 10 lat doświad­czeń! Kiedy ona marudzi to staram się robić dokład­nie to samo, co robię, by uspokoić Ciebie. I to daje całkiem dobre rezul­taty.

Jeśli tylko w porę zdam sobie sprawę, to trak­tu­ję Natkę tak jak siebie samą bym potrak­towała. Efek­ty bywa­ją zad­owala­jące. Przy okazji ja uczę się jak radz­ić cobie i z włas­ny­mi emoc­ja­mi, bo nie przy­chodzi mi to wcale łat­wo. Cóż, przyszło mi na dobre i złe mieć córkę, która jest jak ja. Być może uda mi się wychować ją w taki sposób w jaki powin­na być wychowana i w jaki da się ją wychować. Pode­j­mu­ję wyzwanie!

Fot. Sami Keinä­nen, CC BY-SA 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 30 stycznia 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poważnie