Najlepszy prezent minionych świąt

Najlepszy prezent minionych świąt Image

Najlepszy prezent minionych świąt

Pamięta­cie „Opowieść wig­ili­jną” Dick­en­sa? Nie­ludzkiego skn­erę Ebenez­era Skrooge’a naw­iedza­ły duchy świat min­ionych, bieżą­cych i przyszłych, by pokazać, że Boże Nar­o­dze­nie to fajny, rodzin­ny czas, pełen dzie­le­nia się i radoś­ci. Pod choinką każdego roku trafi­ały różne prezen­ty, ale ten jeden będę pamię­tać zawsze…

Nie wiem ile wtedy miałam lat. Byłam na pewno w pod­stawów­ce, moja sios­tra już też. Choin­ka stała w rogu poko­ju i odbi­jała kolorowe świateł­ka w oknach. Do dziś pamię­tam jak pięknie wyglą­dała. W delikat­nym świ­etle lam­pek led­wo było widać pom­niejsze prezen­ty, ale ten jeden nie zmieś­cił się pod drzewkiem. Był naprawdę duży!

Początkowo chci­ałam się obraz­ić na Mikoła­ja: najwięk­szy prezent nie był dla mnie, a dla mojej siostry. Nie przeszkadza­ło mi, że jest opakowany w zwykły szary papi­er, a nie jak inne – w korowe pudeł­ka czy papi­er ze świątecznym nadrukiem w bałwan­ki, renifer­ki i bom­b­ki. Byłam jak każde dziecko – chci­ałam najwięk­szego prezen­tu pod choinką dla siebie! Ale on nie był dla mnie… Czekała więc, aż sios­tra zde­jmie czer­woną kokardę i zedrze papi­er.

Co było w środ­ku?” zapyta­cie. Dziś, w dobie zabawek z całego świa­ta, choć i tak najczęś­ciej z Chin, kolorowych, plas­tikowych, gra­ją­cych, świecą­cych i sen­so­ryczno-eduka­cyjnych tam­ta zabawka wyda­je się w sum­ie bez­nadziej­na. Ale mimo że tego wiec­zo­ra otrzy­małam także inne spo­dar­ki – dziś nie pamię­tam już jakie – tamten jeden będę pamię­tała zawsze. Naszym oczom ukaza­ła się kuchen­ka. Taka malut­ka, dla dzieci.

Powiecie: „Też mi prezent! Co w niej szczegól­nego, sko­ro takich ter­az na pęcz­ki, a i te 20 lat temu kupić było moż­na”. Ta była jedy­na w swoim rodza­ju. Zro­bił ją mój tata. Zawsze lubił majsterkowanie, więc z kilku płyt drew­ni­anych i paru deseczek zbił prostopadłoś­cian, a potem poma­lował go. Kuchen­ka miała piekarnik, którego drzwicz­ki przy­mo­cow­ane były na zaw­iasy, pokrętła od gazu, na blac­ie namalowane były miejs­ca na pal­ni­ki. Do kom­ple­tu dostal­iśmy plas­tikowy zestaw gar­nków.

I nawet to, że właś­ci­wie następ­nego dnia urwal­iśmy drzwicz­ki od piekarni­ka na tyle skutecznie, że nie dało się już ich napraw­ić, nie zmieniło fak­tu, że był to najlep­szy prezent całego naszego dziecińst­wa. Bo był od ser­ca, a nie z port­fela.

A Wy jakie prezen­ty świąteczne szczegól­nie pamięta­cie?

Fot. Lind­say B, CC BY-SA 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 21 grudnia 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poważnie