Worek z guzikami

Worek z guzikami Image

Worek z guzikami

Gdy byłam małą dziew­czynką niezmiernie fas­cynował mnie wiel­ki worek z guzika­mi, który posi­adała moja bab­cia. Potrafiłam godz­i­na­mi siedzieć nad stosem kolorowych ksz­tałtów. Znaleźć moż­na było guzi­ki z dwoma otwora­mi, cztere­ma, podłużne, grzy­b­ki, guzi­ki wielkie i całkiem malutkie, jak do dziecię­cych ubranek, mieniące się brokatem, szorstkie i zupełnie gład­kie, niek­tóre nawet met­alowe. Dotykałam je, oglą­dałam, sor­towałam. Próbowałam znaleźć najład­niejszy według mnie. Znalazłam nawet z dwie mon­e­ty — bard­zo stare, co było początkiem fas­cy­nacji numiz­matyką — i pierś­cionek z czer­wonym oczkiem.

Przeglą­da­jąc inter­net w poszuki­wa­niu ćwiczeń małej moto­ry­ki czy rozwi­ja­ją­cych sen­so­rykę natknęłam się na poniższe zdję­cie. Wspom­nienia wró­ciły, a ja zdałam sobie sprawę z tego, jak bard­zo zubożyliśmy nasze dzieci. Nie baw­ią się już w piasku całe dnie, bo mogły­by się pobrudz­ić, nie lep­ią pierogów, nie robią makaronu, cias­ta, chle­ba, bo mogły­by rozsy­pać mąkę, nie obier­a­ją groszku czy fasoli, bo się niecier­pli­wią, nie wyci­na­ją postaci z papieru i nie szyją, bo mogły­by się skaleczyć, nie roz­mazu­ją kle­ju pal­cem, bo są kle­je wodne lub w sztyf­cie, nie przele­wa­ją wody w beczce/strumieniu, bo by się pomoczyły. Wresz­cie nie pozwalamy baw­ić się guzika­mi, bo mogły­by zjeść te mniejsze i się jeszcze zadław­ić albo cho­ci­aż zro­bić bała­gan.

Nauczy­ciele apelu­ją, że dzieci mają coraz więcej prob­lemów z praw­idłowym trzy­maniem noży­czek czy dłu­gopisu. Nie potrafią kleić, robić kulek z plas­teliny czy krepy. Potrafią za to doskonale oper­ować smart­fonem czy tabletem, a ramówkę kanału dla dzieci w telewiz­ji zna­ją na pamięć. To przede wszys­tkim zasłu­ga rodz­iców, którzy, nie oszuku­jmy się, dla włas­nej wygody nie pozwala­ją na typowo dziecięce zabawy. Eduka­cyj­na baj­ka czy gra kom­put­erowa nie nauczy dziec­ka pisać, jeśli nie będzie ono ćwiczyło pal­ców.

Dajmy dzieciom co dziecięce!

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 14 kwietnia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano: